Nominera till Seglarförbundets styrelse

  • 16 nov 2022

image: Nominera till Seglarförbundets styrelse

Brinner du för segling? Är du kreativ och full av tankar och idéer, men också en lyhörd lagspelare? Nu har du eller någon du föreslår chans att bli en del av Seglarförbundets styrelse och få jobba med frågor som ligger varmt om hjärtat.

Bild: Förbundsstyrelsen fv: Olof Granander ordf, Jonie Berntsson, Annika Ekman v.ordf, Per-Olof Ektrand, Gustaf Lindskog, Kicki Hedström, Mikael Stamming. Ej med på bild: Lisa Wermelin, Per Gustafsson, Annika Carlunger. Foto: Henrik Trygg

Onsdagen 1 februari är sista dagen att nominera kandidater till Seglarförbundets styrelse. Styrelsearbetet innebär att man är med och utvecklar svensk segling, men det betyder också att man utvecklar sig själv. Man knyter många kontakter och bygger nya relationer. Och förutom arbetet med svensk segling finns möjligheter att få representera förbundet i andra sammanhang som exempelvis inom svensk idrott (RF) och internationellt (World Sailing) i olika frågor och inom olika områden.

Valnämnden, med Marianne Stålheim (Skoghall), Anna Klange Wikström (Stockholm), Stefan Nordström (Umeå), Robert Casselbrant ny, (Göteborg) och Nils Brandén (U 25 / Skåne), Hannah Maurer ny, (U 25 / Stockholm, samt nya ordförande Torsten Jarnstam tar tacksamt mot nya nomineringar.

 - Det är ett mycket hedrande, trevligt och spännande uppdrag att leda Valnämndens arbete att förse SSFs styrelse och kommittéer med kompetenser, så att förbundet ska kunna fortsätta arbetet att utveckla svensk segling, säger Torsten som varit ledamot av valberedningen i 4 år.

Valnämndens jobb är att varje år intervjua den sittande styrelsen och sondera läget för framtiden. Men det handlar givetvis också om att hitta nya kandidater. Därefter diskuterar nämndens medlemmar utifrån de olika förslagen som finns.

Jämställdhet, geografi och ålderspridning viktigt
Ett fokus för Valnämnden kommer även i fortsättningen att handla om jämställdhet. Alltså lika många kvinnor som män i SSF:s styrelse.
- En annan målsättning, är att få en så bra geografisk representation med ålderspridning, små och stora klubbar som det är möjligt. Valnämnden tar gärna in förslag på nya nomineringar, säger Torsten.

Är det ingen som kliver av?
- Jo, vi har en vakans i styrelsen så därför är vi i stort behov av att ha förslag på en person att ingå i styrelse.Beslut tas på förbundsårsmötet Seglardagen 25 mars 2023, säger Torsten.

Ta chansen och föreslå någon till styrelsen eller till någon kommitté! Gör det helst via en röstberättigad klubb, ett klassförbund, eller via ert distrikt. Du kan också vända dig till någon i valnämnden eller till ordförande torstenjarnstam@yahoo.se senast onsdag 1 februari 2023.