Oro hos föreningar för stigande elpriser

  • 19 okt 2022

image: Oro hos föreningar för stigande elpriser

Den rådande utvecklingen av elpriser påverkar alla idrottsföreningar på ett eller annat sätt och för många har priserna inneburit en tuff situation och oron är stor inför vintern. RF har i veckan släppt tips & råd till föreningar och förbund.

Bild: Stenungsunds SS anläggning Foto: Anette Önerud

Störst är oron bland de föreningar som driver anläggningar och idrottsytor. Utan stöd eller hjälp att hålla kostnaderna nere riskerar de tvingas stänga och barn, ungdomar och vuxna stå utan plats att idrotta. 

Många idrottsföreningar nyttjar kommunala anläggningar och idrottsytor och här finns en oro för att kommunens ökade energikostnader ska vältras över genom högre hyror. 

- Seglarförbundet driver, tillsammans med flera andra vattensporter, projektet Arena Vattnet för att utveckla hållbara anläggningar för framtiden. I samband med detta arbete har vi redan sett att anläggningarna är en svår fråga för många av våra klubbar som själva äger och driver sin anläggning. Det innebär kostnader och stort ansvar och med höjda elkostnader vet vi att det är många klubbar som kan få det tufft, säger projektledare Anette Önerud och fortsätter:

 - Det som händer nu visar hur viktigt det är att ideella idrottsföreningar också får resurser att se över sina anläggningar så de blir mer hållbara både ekonomiskt och energimässigt.

Läs mer om projektet Arena Vattnet här

Kontakta Arena Vattnet 

Riksidrottsförbundets tips & råd
Riksidrottsförbundet har i veckan släppt råd och tips till förbund och föreningar hur de kan minska elanvändning, minska kostnader och bidra till lägre elpriser i samhället.

-Tipsen ger konkret stöd till förbund och föreningar men det är också viktigt att ha en nära dialog lokalt då idrottsanläggningar och idrottsmiljöer har så olika förutsättningar. Ett tips är att kontakta energi- och klimatrådgivare i kommunerna för att hitta lösningar tillsammans, säger Jonnie Nordensky, projektledare Plats för idrott Riksidrottsförbundet.

Sänk temperaturen, stäng av energidränerande utrymmen som exempelvis bastu, släck lampor i utrymmen som inte används och duscha kortare tid är några av de tips som sammanställts av RF.

-Idrottsrörelsen behöver samtidigt besked från regering och kommuner som säkerställer att dyra elpriser inte slår ut idrottsaktiviteterna. Är det något vi måste ha lärt oss efter pandemin är det hur mycket idrotten betyder oavsett ålder och ambitionsnivå både för vikten av att röra på sig men även som en mötesplats där man är en del av en gemenskap, säger RF:s ordförande Björn Eriksson , 

Flera av tipsen har hämtats från och i samråd med Energimyndighetens informationssida. Myndighetens informationssida hittar du här (länk)

Riksidrottsförbundets information och tips om energieffektivisering (länk)

Checklista med tips hittar du här (länk till pdf)