35 olympiska förbund diskuterade framtida elitidrottssatsningar

  • 11 okt 2022

Seglarförbundets ordförande Olof Granander deltog i en ordförandekonferens på initiativ av SOK där man diskuterade vikten av framtida elitidrottsatsningar och risken av att Sverige tappar konkurrenskraft om vi inte satsar.

Förra veckan genomförde Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) en ordförandekonferens. Seglarförbundet som ett av de framgångsrika Olympiska idrottsförbunden, var så klart på plats genom vår ordförande Olof Granander. Hela 35 idrottsförbund från de olympiska idrotterna deltog. SOK och de elitidrottssatsningar som krävs diskuterades, eftersom svensk idrott riskerar att tappa konkurrenskraft på sikt om vi inte satsar.

Under konferensen, som genomfördes i en inspirerande miljö när byn Olympia, diskuterades SOKs uppdrag och hur detta ska kunna breddas. Ett genomgående tema var Elitidrott 2030 som är ett gemensamt uppdrag där SOK, Riksidrottsförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté samarbetar för att stärka elitidrotten i Sverige.

- Det var ett viktigt möte med många bra diskussioner i en miljö som tog oss tillbaka till de fina värden som den olympiska rörelsen står för. Mötet visade på en bred enighet om SOKs uppdrag och vikten av att lyfta fram vår internationella elit, säger Seglarförbundets ordföande Olof Granander och fortsätter:

- Våra förebilder är verkligen viktiga för vår idrott och ger väldigt mycket tillbaka till både bredd och barn och ungdomsidrott. Precis lika viktigt är det att ha en bredd om vi ska kunna få fram nya elit-idrottare och förebilder.

Läs mer