Bidrag till klubben

 • 13 feb 2024

image: Bidrag till klubben

Nu har vi öppnat för bidragsansökningar inom ramen för Idrottsmedel. Fyra olika inriktningar är möjliga att söka för. 

Från Seglarförbundet finns fyra möjliga bidrag: 

 • Redskapsbidrag (jolle, kölbåt eller bräda)
  projektet syfta till att: 
  - att göra föreningsmiljön mer inkluderande för underrepresenterade grupper av barn och ungdomar i åldern 13-25år. 
  - att utveckla eller implementera nya tränings- och tävlingsformer för  
  målgruppen.
   
 • Uppstart ny målgrupp/inriktning 
  Projektstöd för uppstart av verksamhet för att inkludera en ny målgrupp, ungdomar i åldern 13–25 år.  
  Om klubben vill starta upp en ny seglarskolegrupp eller träningsgrupp för en disciplin, redskap, inriktning eller målgrupp som idag är underrepresenterad kan klubben söka ett stöd för detta.  
    
 • Nystart/omstart av barn- och ungdomsverksamhet 
  Detta bidrag är ett startpaket för nystartade/omstartade föreningar som avser att bedriva seglingsverksamhet för barn och ungdomar. Syftet med projektet är att stötta klubben i att starta upp en barn- och ungdomsverksamhet (7-25år). 
  Detta stöd söks inte av klubben via IdrottOnline utan genom någon av medarbetarna i Klubbstödsgruppen.
   
 • +65 projekt 
  Stödet syftar till att utveckla verksamheten i klubbarna i enlighet med idrottens strategi 2025 för att förbättra förutsättningarna för 65+ att regelbundet idrotta och delta i klubbaktiviteter.    

Läs mer om bidragen här 

Här hittar ni en guide för hur man ansöker om bidrag