Program

Programmet är preliminärt och kan komma att ändras. Tiderna för start och avslut är dock fastställda. 

Fredag

17:00 Styrelsemöte  Föreläsarkonferens SSF-föreläsare
20:00 Middag U25, föreläsare & SSF´s styrelse
21:00 Aktivitet U25  

 

Lördag

8:30 - 9:30 U25 aktivitet
09:30-10:15 Fika
10:15-12:00 Uppstart Seglarträffen 
Inspirationsföreläsning med Olof Gränström
12:00-13:30 Lunch
  Workshop
13:30-14:30 1A            1B           1C           1D 1E
14:45-15:30 2A 2B  2C 2D 2E
15:30 Fika
16:00-17:00 Walk and talk*
17:15 fri tid / möten Distriktsutredningen
info (prel)   
Allsvenskan 2024 /17:15-18:15)
19:00 Middag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Söndag

08:30-10:00 Nyheter från Seglarförbundet
10:00-10:20 Paus
10:20-11:30 Lärgrupp i klubben  Träna med oss Aktuella bidrag Moderna klassen
11:30 - 12:30 Lunch
12:30 Vägen framåt
13:00-15:00 Extra Seglardag (årsmöte)**

 

Föreläsare Olof Gränström 
Olof Gränström är statsvetare och ekonom. Olofs mission i livet är att få fler människor att lära sig om och förstå mer om den värld vi lever i. 


Workshop Lördag

Workshop A
Hållbart ledarskap barn och ungdomsverksamhet
Ledare: Raul Fuentes

Workshop B
Nya former av träning & tävling 
Ledare: Theres Wolgast

Workshop C
En klubbmedlems resa - ny i klubben & fler stannar
Ledare: Emelie Lindström 

Workshop D
Utveckla verksamheten med teknikens hjälp
Ledare: Oscar Wersäll

Workshop E
Ägodela anläggning och redskap
Ledare: Anette Önerud

Walk and talk 
 

Söndag 

Lärgrupp i klubben 
Vad är en lärgrupp och vilka ämnen kan klubben ha lärgrupper kring? Här får ni en guidning i hur ni startar upp och driver en lärgrupp, samt vilka material och lärgruppshandledningar som Seglarförbundet har tagit fram. 
Föreläsare: Jenny Axhede, Utbildningskoordinator

Träna med oss
Under 2022-2023 har Seglarförbundet arbetat med ett projekt för att elever och lärare ska kunna "prova-på" segling i idrottshallen och på rasten. 
Föreläsare: Martina Söderbom, Klubbkonsulent Västkusten

Aktuella bidrag
Vilka bidrag kan klubben söka och vad kan de användas till?
Föreläsare: Emelie Lindström, Klubbstödsansvarig 

 

Moderna klassen

Föreläsare: Isabelle Lindsten 


*Walk and talk
Om vädret tillåter tar vi en guidad promenad med spännande diskussioner om ledarskap och ideellt engagemang. Packa regnjacka och promenadskor. 

**Extra Seglardag (årsmöte) 
Med anledning av Distriktsutredningen kallas förbundets medlemmar till ett extrainsatt årsmöte. Detaljer kring mötet och vilka frågor som kommer att behandlas publiceras, enligt stadgarna, senast tre veckor innan mötet. 
Då detta är en fråga som berör alla klubbar är samtliga deltagare på Seglarträffen varmt välkomna att deltaga i mötet. 
Distrikt, klassförbund (som representerar olympisk/paralympisk klass eller klass med SM eller JSM) och klubbar med över 300 medlemmar har rösträtt. Klubbar med färre än 300 medlemmar har yttrande och förslagsrätt. 
Är du ombud med rösträtt, vänligen registrera ditt deltagande här 

Tillbaka till Seglarträffens första sida