Rapportera LOK senast 25 februari

  • 9 feb 2024

image: Rapportera LOK senast 25 februari

All seglingsglädje och aktivitet ska räknas. Därför är det viktigt att vi rapporterar in all aktivitet för barn och unga till Riksidrottsförbundet som LOK-stöd. Har seglaren en funktionsnedsättning så kan det bockas i och då räknas även vuxna. Det ger klubben stöd och segling som idrott syns i statistiken.

Denna artikeln beskriver vad LOK-stöd är och hur det fungerar. Glöm inte att rapportera din klubbs verksamhet senast den 25 februari.

Vad är LOK?
Förkortningen LOK står för lokalt aktivitetsstöd, och avser att stödja idrottslig föreningsverksamhet för barn/ungdomar mellan 7-25 år (för deltagare med funktionsnedsättning finns ingen övre åldersgräns). Vissa kommuner har även LOK-stöd för deltagare +65år. 

Finns det två olika LOK-stöd? 
Ja, det finns ett statligt och ett kommunalt. Uppgifterna i denna artikel avser det statliga stödet då det kommunala stödet varierar från kommun till kommun. 

Vilka aktiviteter kan föreningen söka LOK-stöd för?
LOK-stöd kan sökas för träning, tävling (när träningsgruppen är på tävling tillsammans med en ledare) och annan idrottsrelaterad verksamhet.  Minst 75% av ansökan ska vara idrott, det vill säga segling eller annan fysisk aktivitet i samband med segling. Övriga 25% kan vara aktiviteter som är bra för föreningens idrott, vilket skulle kunna vara teambuildning-dagar, prova-på aktiviteter, materialdagar, grillkvällar eller något annat som träningsgruppen gör tillsammans. 

Vad får föreningen LOK-stöd för?
Förening har rätt till LOK-stöd i form av ledarstöd och deltagarstöd. När aktiviteten leds av en ledare (som är äldre än 13år) erhåller föreningen ett ledarstöd om 21 kr/gruppaktivitet. När aktiviteten leds av två eller flera ledare, erhåller föreningen ytterligare ett ledarstöd om 5 kr/gruppaktivitet. Utöver det får föreningen ca 7kr/deltagare per aktivitet. Sedan 2022 kan klubben söka för upp till tre aktiviteter per individ och vecka. 

Hur ansöker föreningen om detta? 
Redovisa aktiviteten i IdrottOnline (eller något av de system som stödjer IdrottOnline). Men du måste logga in i IdrottOnline för att skicka in sammanställningen av hela perioden.

Behöver föreningen göra dubbel redovisning för att få både det statliga och kommunala stödet? 
Ett stort antal kommuner tar emot en "kommunfil" som kan exporteras från IdrottOnline. Är du osäker på vad som gäller hos er, kontakta kommunens idrotts/föreningsförvaltning. 

Hur mycket blir det egentligen? 
Det blir snabbt ganska mycket pengar (se statistik nedan)! Medelvärdet för de segelklubbar som redovisade förra året samma period var 4 400kr. Dels är det pengar som direkt betalas ut till klubben, dessutom ligger aktivitetsredovisningen till grund för hur övriga medel, såsom exempelvis Idrottsmedel som fördelas mellan idrotterna. Så varje streck är värdefullt, flera gånger om. 

Vad är knepet för att underlätta administrationen och få ut så mycket som möjligt? 
Lägg in alla grupper och aktiviteter så tidigt som möjligt och redovisa aktiviteterna löpande under säsongen. Sitt inte den 24e och försök att komma ihåg vem som var ledare för vilket tillfälle i början av sommaren. Missa inte att redovisa när ni faktiskt är två ledare.   

Vem är behörig att skicka in ansökan?
De som kan skicka in ansökan för din förenings räkning är ordförande, kassör och/eller LOK-stödsansvarig firmatecknare. Personen måste finnas upplagd i medlemsregistret på föreningens IdrottOnline-sida med någon av dessa roller (ordförande, kassör eller LOK-stödsansvarig).

Behöver ni hjälp, kontakta RF´s LOK-stöds support lok@rfsisu.se eller läs mer på deras hemsida: Hjälp med LOK-stöd - Riksidrottsförbundet (rf.se)

Statistiken för tidigare LOK-aktiviteter hittar du här: Historik och statistik stöd - Riksidrottsförbundet (rf.se)

Tack för att ni rapporterar LOK-stöd för alla aktiviteter ni gör!