Tävlingsreglemente 2024 fastställt

  • 15 dec 2023

image: Tävlingsreglemente 2024 fastställt

Planeringen för säsongen 2024 pågår för fullt nu hos många klubbar och distrikt. Med stöd av Seglarförbundets Tävlingsreglemente får arrangörer anvisningar så att de kan planera och genomföra tävlingar i olika ambitionsnivåer men på ett likartat sätt över hela landet. Det här gör att varje seglare kan hitta tävlingar som passar sina personliga erfarenheter och färdigheter.

 

Tävlingsreglemente 2024, som nu har fastställts av förbundsstyrelsen, innehåller bara ett fåtal ändringar i förhållande till 2023 års upplaga. De största förändringarna finns i kapitel 8, som innehåller bestämmelser för mästerskap. Här har begreppet ”rekommenderade juniorbåtklasser” tagits bort och nu behöver alla olika typer av båtar och klasser var för sig uppfylla vissa krav på antal deltagare m.m. för att få eller behålla SM-status. Samtidigt innehåller det nya Tävlingsreglementet en möjlighet för en båtklass att kappsegla öppen klass då herr/pojke och dam/flicka startar gemensamt. Om det är minst sex damer/flickor som då deltar, så får de en egen mästerskapsmedalj.

Det nya Tävlingsreglementet hittar du här.