Summering av Riksidrottsmötet

  • 28 maj 2023

image: Summering av Riksidrottsmötet

Under helgen genomfördes idrottsrörelsens årsmöte RIM (Riksidrottsmötet) i Uppsala. RIM är årsmöte för både Riksidrottsbundet och SISU Idrottsutbildarna. Mycket avhandlades och här lyfter vi de delar som var extra intressanta för oss inom seglingen.

Först och främst valdes Robert Casselbrant med bakgrund och erfarenheter ifrån seglingen in i styrelsen för såväl Riksidrottsförbundet (RF) som SISU Idrottsutbildarna.

- Jag vill arbeta för att underlätta för föreningar att bedriva sin verksamhet. Det blir alltmer komplicerat att vara en ideell förening och för att få fler att idrotta behöver det vara enkelt och roligt. Jag brinner också för anläggningsfrågan, demokratifrågor och hur vi ska finansiera idrotten i framtiden. Säger Robert.

För det andra var Seglarförbundet delaktiga i två motioner kring hållbarhet och hållbara anläggning. Glädjande nog var både mötet och Riksidrottsstyrelsen positiva till båda motionerna. Det är tydligt att vi är många som förstått vikten av att vi inom idrotten och inte mist på RF centralt tar tag i detta och fortsätter arbeta för att det. Vårt projekt Arena Vattnet och RF:s egen anläggningsrapport visar att 50% av idrottens föreningar upplever att deras anläggningar har ett renoveringsbehov. Det ger oss en värdefull möjlighet möjliggöra för att dessa renoveringar genomförs gör utifrån ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbarhetsperspektiv. Då kan vi skapa något som blir riktigt bra för framtida idrottande generationer.

Utöver detta röstades bland annat en motion om ungas inflytande i idrotten igenom. Motionen går ut på att ge Riksidrottsstyrelsen ett uppdrag att tillsammans med aktiva ungdomar ifrån Specialidrottsförbunden se över hur vi inom idrotten kan stärka arbetet med att inkludera fler barn och unga i den demokratiska processen. Ett arbete där vi inom seglingen tror och hoppas att vi kan bidra med erfarenheter ifrån vårt U25 projekt.

Frågan om ”Trygg Idrott” var en stor fråga. Det debatterades både om proaktiva insatser och de reaktiva delarna och huruvida de är tillräckliga för såväl förening, förbund som den enskilda individen. Arbetet med att skapa en trygg idrottsrörelse fortsätter bland annat genom ett beslut på RIM att en kommitté ska tillsättas och se över stadgarna i frågan. Här kan du läsa Seglarförbundets handbok ”Trygg Segling”.

Svenska Parasportförbundet hade en önskan i samband med att en av deras motioner behandlades. Nämligen att vi inom idrotten ber att ledare för idrottare med intellektuell funktionsnedsättning uppvisar registerutdrag. Precis som redan ledare inom barn och ungdomsidrotten måste göra.

Slutligen vill vi ta tillfället i akt att välkomna Karl Erik Nilsson som ny ordförande för Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna. Välkomna också Svenska E-sportförbundet och Förbundet för Funktionell Fitness till RF-familjen samt Svenska Schackförbundet till SISU Idrottsutbildarna.