Vad tycker du om vår kommunikation?

  • 16 nov 2022

image: Vad tycker du om vår kommunikation?

Hjälp oss bli bättre på att sprida bra och intressant information till alla som är intresserade av segling. Svara på vår enkät om Båtliv och våra andra kanaler så vi får en bättre bild vad vi ska satsa på.

Som en del av vår kommunikation samarbetar vi med tidningen Båtliv som kommer hem till många seglare och båtklubbsmedlemmar i Sverige. Vi har där 6-8 egna sidor med artiklar och information om oss och vår verksamhet. Vi vill med enkäten och dessa korta frågor få veta vad du tycker om vår kommunikation, vilket innehåll vi ska satsa på för vår tryckta information i tidningen Båtliv, vilka kommunikationskanaler som är viktigast för olika målgrupper och tips om nya saker vi kan göra för att nå fler.

Undersökningen innehåller 18 korta frågor och den ta 5-10 minuter att svara på.

Klicka här för att komma till enkäten.

Stort tack för din hjälp!