Bidrag till klubbens verksamhet

  • 20 apr 2023

Nu är planeringen av årets säsong i full gång och några av er klubbar har redan startat upp verksamheten. Här kommer några tips på bidrag som klubben kan söka för att stärka sin verksamhet. 

 

Återstartsstöd 
Vad är Återstartsstödet?
Syftet med återstartsstödet är att stimulera en uppstart eller återstart av verksamhet efter coronapandemins effekter, vilket innebär att stödet ska säkerställa att idrottsrörelsen ges möjlighet att rekrytera, återrekrytera och behålla medlemmar.

Vad kan klubben söka för? 

  • Utbildningsdag för klubbens kappseglingsfunktionärer
  • Utbildningsdag för klubbens föräldrar
  • Visionsdag för styrelsen
  • Värdegrundsarbete och/eller jämställdhetsarbete i klubben
  • Kappsegling i tillhandahållna båtar
  • Uppstart ny träningsverksamhet för ungdomar (13+) och vuxna
  • Prova på dag med möjlighet till fortsättning

Läs mer om Återstartsstödet

Redskapsbidrag 
En möjlighet för klubben att köpa in ett redskap (jolle/kölbåt/katamaran/bräda/radiostyrt). Syftet med satsningen ska vara att inkludera underrepresenterade grupper i verksamheten och ska rikta sig till åldersgruppen 13-20år. 

Upprustningsbidrag (tillfällig satsning)
Har ni en seglarskolebåt som behöver lagas eller segel och skot som sett sina bästa dagar, nu har ni chansen att söka ett upprustningsbidrag. Det kan också användas till nya låne-flytvästar, seglarkläder för utlåning eller annan icke-personlig utrustning. 

Läs mer om redskapsbidrag och upprustningsbidrag här 

LOK-stöd
LOK-stödet kan sökas av varje klubb ansluten till Seglarförbundet som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7-25 år. LOK-stödet finns för att stödja klubbdriven barn- och ungdomsidrott.

Läs mer om LOK-stöd här

Är ni osäkra på vilket bidrag som skulle passa just er klubbs satsning är ni välkomna att höra av er till oss i Klubbstödsgruppen