/explorer/images/3_Tavling/3.1_Batteknik/SRS%20Laens%202%202000-600.jpg

Svenskt Respit System

Informationssidan om SRS

Här finns allmän information uppdelat i olika avsnitt av text som du kan ta genvägar till. Både i texten och i vänsterspalten (återfinns längst ner om du använder en vertikal telefon) finns länkar till dokument och andra sidor som till exempel klassreglerna och SRS-manualen.

På nästa sida finns också de vanligaste frågorna och svaren kring SRS. Frågor som du inte finner svar på här i informationsbanken kan du ställa direkt på vår Facebooksida, eller e-posta srs@ssf.se så svarar vi så snart vi kan.

föregående sida hittar du länkarna till själva mätbreven och tabellerna . 
Vill du förnya eller ansöka om olika slags mätbrev för SRS går du direkt till Mätbrevsportalen.

(Redigering pågår fortfarande av sidan, ifall vissa avsnitt är ofullständiga)


Senaste informationen om SRS

SRS 2023

Nu är årets pålitligaste vårtecken här! SRS-tabellerna för 2023 är publicerade och SRS-systemet är öppet för mätbrevsansökningar. Som vanligt är det ett antal båtar i kölbåtstabellen som fått justerade mått och övriga uppgifter men den stora förändringen i årets upplaga av kölbåts-SRS är en omarbetad modell för djupgåendets påverkan. Detta ger, för de flesta båtar med normalt djupgående, små förändringar av respittalet och i generella termer får korta båtar med litet djupgående något sänkt tal, långa båtar med litet djupgående får något höjt tal och båtar med extremt stort djupgående får generellt något sänkt tal. 

Tillbaka till toppen eller Till Frågor och svar


Informationsavsnitt

Senaste informationen om SRS

Så här fungerar SRS

Hur man räknar resultatet

SRS Klassregel

SRS Mätmanual

SRS tabeller för jollar, köl- och flerskrovsbåtar 

SRS Standardmätbrev för kölbåtar

SRS Anpassat mätbrev för köl- och flerskrovsbåtar

Förnya mätbrev

Ändringar i ett mätbrev

Söka ett provmätbrev

Vid ägarbyte

Normalbesättning eller Shorthand

Viktigt om Deplacement i SRS

Verifiering

Cruising avdrag

Avgifter för SRS 

Så här fungerar Anpassat mätbrev för Flerskrov 

Handledning för arrangörer 

För lågt respittal? - Gör en revisionsansökan

 

 

Klicka här för att se Frågor och svar

Tillbaka till toppen


Om Svenskt Respit System - SRS

SRS är ett respitsystem för breddkappsegling. Syftet med systemet är att ge båtar av olika typ möjlighet att kappsegla mot varandra. Strävan är att SRS-talet ska representera en båttyps bästa potentiella prestanda på en rundbana i mellanvind.

SRS är ett semi-empiriskt respitsystem där en båts respittal i första hand beror på dess mått men systemet innehåller även vissa empiriska och subjektiva element. 

På grund av systemets uppbyggnad är metoden och underlaget för beslut om nya eller ändrade SRS-tal och/eller SRS-tabellplacering inte offentligt. Avsikten är att hindra att båtar konstrueras och optimeras specifikt för SRS-kappsegling.

Eftersom ett respittal i SRS-systemet i första hand baseras på båtens dimensioner vill vi understryka vikten av att ange korrekta dimensioner samt att båtägaren och skepparen enligt kappseglingsreglerna alltid är ansvarig för att uppgifterna i mätbrevet är korrekta. Felaktiga uppgifter i ett mätbrev kan vid en kappsegling bedömas som ett allvarligt brott.

Det är lika viktigt att sätta sig in i SRS-reglerna även om du använder respittal från SRS-tabellen så att du vet vilken utrustning du får ha ombord och hur du får använda den.

SRS är till för kölbåtar, jollar och flerskrovsbåtar av alla slag. Vi rekommenderar dock att man om möjligt inte blandar kölbåtar, jollar och flerskrovsbåtar i samma klass annat än på lägsta klubbnivå.

SRS är ofta helt gratis, respittal för många typer av kölbåtar, jollar och flerskrovsbåtar finns listade i SRS-tabellerna som är helt gratis att nyttja för Svenska Seglarförbundets medlemmar förutsatt att båten uppfyller specificerad grundstandard i båtdatabladet (se SRS-klassreglerna för mer info). Dessa respittal är baserade på de dimensioner som finns i båtdatabladen vilka avser att representera ”den bästa” båten av varje typ. ”Medelbåten” kan alltså ofta få sänkt respittal genom att mäta sina verkliga mått och vikter och ta ut SRS-mätbrev baserat på detta.

SRSm-mätbrev (mätbrev för mätbrevsbåtar) eller SRSv-mätbrev (mätbrev för mätbrevsbåtar med verifierade båtdata) kan till en låg kostnad utfärdas för båtar som inte finns med i någon av SRS-tabellerna eller som avviker från båttypens grundstandard. SRS-mätbrev utfärdas endast för en verklig båt i den konfiguration den verkligen har.

Det finns inga begränsningar för antal och typ av segel för en mätbrevsbåt annat än de som båtägaren själv väljer. I SRS bedöms varje undanvindsegels inverkan på båtens prestanda individuellt och alla sådana segel samt deras mått och material ska därför redovisas i mätbrevsansökan. En grundtanke i systemet är att man ska kunna vara konkurrenskraftig med en normal båt och en normal segelgarderob. Specialsegel som ”Code 0”, stagsegel eller onormalt stora segelgarderober ska inte vara en förutsättning för framskjutna placeringar.

I SRS är grundtanken att man själv ska kunna kontrollera sina mått och rapportera dem. Det är en bra idé att anlita en mätperson som hjälper dig om du känner dig osäker, men det är absolut inte ett krav. 

En kölbåt med en segelgarderob begränsad till ett storsegel, en rullgenua vilken förs på ett rullsystem monterat helt ovan däck samt maximalt ett undanvindssegel ges ett sänkt SRS-tal, sk Cruisingavdrag.

Ett SRS-mätbrev innehåller båtens data och ett SRS-tal som gäller i samtliga svenska seglardistrikt. SRS-mätbrevet ska uppvisas för kappseglingsorganisationen utan anmodan och ska finnas ombord i båten.

Ett mätbrev är giltigt under innevarande kalenderår. Det ska sedan förnyas inför ny säsong som det ska användas. Mätbrev som inte har varit aktiva 2012 eller senare behöver sökas som nyansökan, annars som förnyelse.

 Tillbaka till toppen eller Till Frågor och svar


Resultatberäkning 

Resultatberäkning är enkelt - multiplicera SRS-talet med den seglade tiden och kortaste tiden vinner. Ett annat sätt är "Omvänd SRS", =Tid-på-distans, där båtarna startar i förhållande till sina SRS-tal och lägsta talet först.

Har du frågor om SRS kan du ställa dem direkt på vår Facebooksida, alternativt vända dig till Svenska Seglarförbundet och båttekniskt ansvarig på:

Tillbaka till toppen eller Till Frågor och svar


SRS Klassregel

Vid alla kappseglingar måste redskapet, dvs båt och dess utrustning, beskrivas eller begränsas för att kappsegling ska kunna vara meningsfull.

Det gäller inte minst för SRS. Det finns därför en klassregel även för SRS-segling på samma sätt som för en entypsklass. Du finner SRS-klassregel i dokumentbanken här.
Däremot finns det inga mått på båt eller utrustning i klassregeln. Måtten som begränsar båt och utrustning finns istället i SRS tabellernas båtdatablad för båttypen, i ett SRS Standardmätbrev eller i ett SRS Anpassat mätbrev. 

Var uppmärksam på att klassregeln ändras inför varje ny säsong, så att du läser i den senaste och giltiga versionen. Detsamma gäller varje båtdatablad eller mätbrev som skiljer mellan varje år och därför bara är giltigt under innevarande år. 

Klassregeln administreras av Svenska Seglarförbundet.

Det är svårt att memorera hela klassregeln och samtidigt förstå varje del av den. Ha den lätt tillgänglig och läs på varje avsnitt som är aktuellt för tillfället.
Som komplement till klassregeln finns mätmanualer för enskrov respektive flerskrov. De förklarar mer ingående de olika paragraferna i klassreglerna.

Som i alla övriga klassregler innehåller de många begrepp som i sin tur definieras i de internationella Redskapsreglerna (RSR).

Slutligen behöver man också veta att även kappseglingsreglerna innehåller delar som påverkar hur man får använda sin båt och dess utrustning.

Dokument att söka information i:

SRS Klassregel
SRS Mätmanual
Redskapsreglerna
Kappseglingsreglerna

Tillbaka till toppen eller Till Frågor och svar


SRS Mätmanual

I SRS får man som ägare själv ta mått på sin båt. Jämfört med andra sammanhang där det alltid ska vara en oberoende licensierad mätperson, är detta ett undantag just för SRS.
Du kan naturligtvis ta hjälp av en mätperson för SRS-mätning men det är inte nödvändigt.

Det finns mätmanualer för kölbåtar resp flerskrovsbåtar som instruerar hur du ska ta mått för att vara säker på att din båt och utrustning håller sig inom begränsningarna i båtdatablad eller mätbrev. Det är också värdefullt när du ska rapportera nya uppgifter för ditt Anpassade SRS mätbrev.

För att underlätta finns mätformulär som pdf eller i excelformat, att skriva ut eller ha med dig på datorn när du tar mått på din båt. Ett komplett ifyllt mätformulär kommer att underlätta och göra det snabbt och enkelt att fylla i själva mätbrevsansökan på mätbrevsportalen.
Rapporteringen sker för kölbåtar direkt i Mätbrevsportalen i respektive fält. Formuläret ska INTE skickas in, utan det är endast för att underlätta vid din egen måttagning. 

För flerskrovsbåtar är det viktigt att det är årets excelformulär som fylls i och bifogas i ansökningen.

Manualerna hänvisar till både redskapsreglerna och SRS-klassreglerna, Är man lite bekant med dessa så underlättas måttagningen av sin båt. Ett tips är att läsa igenom mätmanualen i lugn och ro innan man påbörjar ta mått på sin båt.

Du kan alltid fråga råd hos Svenska Seglarförbundet, via e-post eller vår facebooksida. Tar man hjälp av mätperson vid både mätning och vägning så är man berättigad till ett så kallat SRSv-mätbrev (verifierat mätbrev). Se SRS-klassreglerna för vad som gäller för olika typer av mätbrev.

För mätpersoner som mäter in båtar för SRS finns det en separat inloggning för dessa på mätbrevsportalen där resultaten från en inmätt SRS båt ska rapporteras.

SRS-mätmanualer hittar du här

Tillbaka till toppen eller Till Frågor och svar


SRS Tabeller

Respittal för standardbåtar som finns upptagna i SRS-tabellerna kan användas utan kostnad eller registrering. Nya tabeller publiceras inför varje ny säsong med nya respittal.

Årets SRS-tabeller
Ny säsong betyder nya SRS-tabeller fyllda med standardbåtar som gör att en ägare av en sådan båt enkelt och gratis kan använda ett väl utvecklat respittal under kappsegling tillsammans med andra typer av båtar.

Inför varje säsong reviderar SRS-kommittén beräkningsgrunden för alla SRS-tal baserat på nya erfarenheter och kunskaper. Kom därför ihåg att inte jämföra årets respittal med ett tidigare år, då skalan ibland förskjuts åt ena eller andra hållet. Vill man jämföra gör man det bäst för innevarande års respittal mellan sina vanligaste medtävlares båtar i relation till sin egen.

Var noga med att din båts parametrar stämmer med båtdatabladet
Återfinns din båttyp i någon av tabellerna och håller sig inom samtliga begränsningar i båtdatabladet, dvs följer standarden, kan du helt enkelt bara ange din båttyp och det respittal som anges i båtdatabladet/tabellen vid anmälan till en kappsegling.

SRS straffar inga båtar
Det finns inget "straff" eller belöning i att använda respittal från SRS tabellen jämfört med mätbrev. En båt som helt följer båtdatabladet vinner inget på att ansöka om ett eget standardmätbrev eller Anpassat mätbrev. Beräkningen av respittalen bygger helt och hållet på samma grund och ger i så fall identiska respittal.

Skulle det vara så att ett eller flera mått på din båt eller utrustning överstiger begränsningarna kan du inte använda SRS tabellens respittal. För att du ändå enkelt ska kunna deltaga på SRS kappseglingar behöver du ansöka om ett Anpassat mätbrev (se nästa avsnitt).

Jollar och Flerskrov i SRS
Även för jollar och flerskrovsbåtar finns det egna tabeller över de vanligaste standard båttyperna där respittal anges. Även om de är uppdelade i olika tabeller så är respittalen jämförbara så att man ska kunna segla mot varandra. Eftersom de tre båtkategoriernas karaktärer skiljer sig väsentligt beroende på vindförhållande bör man ändå separera båttyperna och räkna resultaten var för sig om man har tillräckliga antal deltagare i respektive  kategori.

Länkar till aktuella SRS tabeller finner du sammanställda här.

Tillbaka till toppen eller Till Frågor och svar


Standardmätbrev

Har du en båt som finns med i kölbåtstabellen, har du möjligheten att snabbt och gratis skapa ett Standardmätbrev till din båt. Då kan du anpassa fyra vanliga parametrar och därmed respittalet.

I Standardmätbrevet kan du påverka ditt respittal i viss mån genom att du tillåts välja några vanliga variationer. Propellertyp, rullsystem för förseglet, antalet försegel och antalet flygande försegel kan anges i ansökan av Standardmätbrevet och korrigerar respittalet enligt samma beräkningsmetod som för Anpassade mätbrev.
Många båtägare kan därmed ersätta ett eget Anpassat SRS-mätbrev med ett Standardmätbrev.
Det är däremot inte möjligt att i ett Standardmätbrev ändra några segelareor eller enskilda mått. Vill eller behöver man ändra något av detta behöver man i stället ansöka om ett Anpassat mätbrev
Det är endast tillåtet att ta ut ett Standardmätbrev per båt och år, och ändringar är inte tillåtna.

För en arrangörer underlättar det oftast att deltagarna har ett mätbrev med mätbrevsnummer så att man enklare kan koppla rätt respittal till rätt båt.

Liksom SRS-tabellen och individuella Anpassade mätbrev är ett Standardmätbrev giltigt endast under innevarande år. Inför en ny säsong behöver ett nytt Standardmätbrev sökas. 

Tar man ut ett Standardmätbrev ska detta användas vid all SRS kappsegling under resterande säsongen. Man kan inte längre använda respittalet eller begränsningarna i SRS tabellens båtdatablad.

När, eller om, man aktiverat ett Anpassat mätbrev till båten blir ett Standardmätbrev ogiltigt, liksom att respittalet och begränsningarna i SRS tabellens båtdatablad inte längre får användas under resterande säsong.

Möjligheten att skapa ett Standardmätbrev finns inte för Flerskrovsbåtar.

Du ansöker om alla mätbrev, liksom ett Standardmätbrev i Mätbrevsportalen.

Tillbaka till toppen eller Till Frågor och svar


SRS Anpassat mätbrev

Anpassat SRS-mätbrev kan utfärdas för enskilda båtar som inte finns med i någon av SRS-tabellerna eller som avviker från båttypens grundstandard. Ett Anpassat mätbrev är endast giltigt för den enskilda angivna båten.

Allmänt om SRS
Ett SRS-mätbrev innehåller båtens data och ett SRS-tal som gäller i samtliga svenska seglardistrikt. SRS-mätbrevet ska uppvisas för kappseglingsorganisationen utan anmodan och ska finnas ombord i båten.

Ett mätbrev är giltigt under innevarande kalenderår. Det ska sedan förnyas inför ny säsong för att kunna användas.

Båtägaren kan själv kontrollmäta och ange uppgifterna i en ansökan på sin egen båt, Det är naturligtvis också båtägarens ansvar att uppgifterna är korrekta. Att tävla med felaktiga uppgifter är ett allvarligt brott som kan få kännbara konsekvenser. Skulle man vara osäker, se därför till att ha god marginal på uppgifterna.

Kölbåtar

Mätbrev för kölbåtar som inte har varit aktiva 2012 eller senare behöver sökas som nyansökan, annars som förnyelse.

Är du ny ägare av en kölbåt som har haft ett SRS-mätbrev 2012 eller senare meddelar du Seglarförbundets kansli en ny e-postadress så att du kan logga in och förnya mätbrevet. Ägarbyte i SRS är kostnadsfritt. Du ska i sådant fall inte göra en nyansökan.

Det går bara att göra ändringar eller söka ett provmätbrev i aktiva befintliga mätbrev. Finns det SRS-mätbrev sedan tidigare måste detta först vara förnyat för innevarande år för att man ska kunna ändra eller söka provmätbrev.
Så snart en betald förnyelseansökan är gjord går det att Det går att direkt efter logga in för att skapa dessa typer av ansökningar.

Flerskrovsbåtar

Nyansökan, förnyelse eller ändring av anpassat SRS-mätbrev för flerskrovsbåt görs på ett och samma sätt:

 1. Ansökningsblankett i excelformat laddas först ner och fylls i.
 2. Döp filen till ”Båtnamn AnsökanSRSm2023". Saknas båtnamn, ange båttyp och segelnummer istället.
 3. Skapa sedan en ansökan i Mätbrevsportalen samt ladda upp excel-formuläret på avsedd plats. Välj den typ av ansökan du avser (ny-, förnyelse-, ändring-, snabb- eller normal handläggningstid). 

För SRSv-mätbrev krävs att alla mått och båtuppgifter verifieras av en certifierad mätperson. I sådana fall bifogas ett signerat intyg med ansökan (t ex som inskannad pdf). Döp filen till "BåtnamnAnsökanSRSv2023". Saknas båtnamn, ange båttyp och segelnummer istället.

Provmätbrev går inte att söka för flerskrovsbåtar.

Frågor om SRS flerskrov
Frågor och synpunkter om SRS för flerskrovsbåtar kan ställas till SRS-kommittén för flerskrovbåtar:

Finns din båt med i tabellen över standardiserade båtar, och båt, rigg och utrustning håller sig inom de begränsningar som är standard i båtens båtdatablad kan du i stället använda respittalet från respektive tabell. Läs om detta i föregående avsnitt.

För en kölbåt (men inte flerskrov) kan du alternativt också gratis skapa ett Standardmätbrev, där du har möjlighet att variera de vanligaste variationerna såsom t ex antal segel och propeller.  
Läs om detta i föregående avsnitt.

Du ansöker om alla mätbrev, liksom förnyelse i Mätbrevsportalen.

Tillbaka till toppen eller Till Frågor och svar


Förnya mätbrev

SRS-systemet revideras och utvecklas varje år, därmed revideras också både SRS-tabellen och SRS-mätbreven. Respittalen kan därför variera från år till år.
Det är inte ovanligt att båtägaren gör ändringar på sin båt inför en ny seglingssäsong.

Därför ska varje mätbrev förnyas för att bli giltigt inför en ny säsong. 
Om du hade ett mätbrev 2011 eller senare går du till Mätbrevsportalen där du loggar in och genomför en förnyelse. Det måste göras senast 10 dagar innan det blir giltigt för kappsegling. 

Nytt för 2023 är att alla första gången för året måste skapa ett nytt lösenord till sitt befintliga konto i Mätbrevsportalen. Klicka därför på "Glömt lösenord" för att få ett nytt lösenord skickat till sin e-post. Får du ingen epost, kolla först i skräpkorgen därefter kontaktar du srs@ssf.se om det inte återfinns där.

Numera samma inloggning och lösenord till alla dina mätbrev, båtar och segelnummer även om du har flera.

Väl inloggad öppnar du den senaste versionen av mätbrevet (vanligen den nedersta) till den aktuella båten med symbolen längst till vänster på motsvarande rad.

Du kan inte ändra något i det gamla mätbrevet förrän du har förnyat det. Som båtägare, eller skeppare, uppmanas du att på nytt kontrollera att varje uppgift fortfarande stämmer med verkligheten. Är något ändrat på båten sedan förra mätbrevet behöver du göra en ändringsanmälan. Du loggar då in på nytt och väljer "Ändra mätbrev".

Det finns också möjlighet att göra båda stegen samtidigt. Välj i så fall funktionen "Förnya+Ändra"

Till Mätbrevsportalen

Tillbaka till toppen eller Till Frågor och svar


Ändringar i SRS mätbrev

Ändring av Standardmätbrev är inte tillåtna.

Ändring av Anpassat mätbrev för flerskrov sker genom att ladda upp en ny ändrad version av excel-mätformuläret i Mätbrevsportalen. Det är tillåtet med maximalt 2 ändringstillfällen per säsong för flerskrovsbåtar.

För kölbåtar loggar du in på ditt konto i Mätbrevsportalen och väljer knappen "Ändra mätbrev" eller knappen "Förnya+Ändra" om du inte tidigare har förnyat mätbrevet innevarande år.
Då låses de befintliga fälten upp för redigering. Sedan klicka "skicka in" och betala avgiften i efterföljande funktion.

Det tar 10 dagar från ansökan tills en godkänd ändring blir giltig och publicerad. Det går alltså inte att göra en ändring senare än 10 dagar (eller exakt 240 timmar) innan start, alternativt den tidpunkt som arrangören har angivit i sin inbjudan.

Det går inte att få dispens från denna regel.

Det är tillåtet med maximalt tre ändringstillfällen per säsong för kölbåtar. Däremot kan man göra obegränsat antal ändringar vid respektive tillfälle.

Tillbaka till toppen eller Till Frågor och svar


Provmätbrev

Sorry, fortfarande under redigering. Mer text kommer under hand...


Ägarbyte

Är du ny ägare av båten som har haft ett SRS-mätbrev 2012 eller senare meddelar du Seglarförbundets kansli vilken båt, segelnummer och förra ägarens namn det gäller. Gärna om du har mätbrevsnumret också. Skapa ett konto i mätbrevsportalen om du inte redan har ett, så kommer ägarbytet att göras kostnadsfritt.

För en båt som redan har ett SRS-mätbrev, nyare än 2012, ska man INTE ansöka om ett nytt mätbrev. Däremot behövs det eventuellt förnyas och vid behov ansökas om ändring.

Det går bara att göra ändringar eller söka ett provmätbrev i aktiva befintliga mätbrev. Finns det SRS-mätbrev sedan tidigare måste detta först vara förnyat för året för att man ska kunna ändra eller söka provmätbrev. Det räcker att ansöka om och betala avgiften för förnyelse, det behöver inte hunnit bli godkänt, för att kunna ändra eller söka provmätbrev. Direkt efter en förnyelseansökan går det att logga in igen för att skapa dessa typer av ansökningar.

Numera finns det en kombinerad funktion att förnya+ändra i ett och samma steg. Avgifterna blir desamma, men man kan göra båda stegen samtidigt.

Finns din båt med i tabellen över standardiserade båtar, och att båt, rigg och utrustning håller sig inom de begränsningar som är standard i båtens båtdatablad kan du i stället använda respittalet från tabellen. Du kan i så fall också gratis skapa ett Standardmätbrev, där du har möjlighet att variera de vanligaste variationerna såsom t ex antal segel och propeller.  

 

Tillbaka till toppen eller Till Frågor och svar


 

 


 

Viktigt om Deplacement i SRS

Från 2020 använder SRS samma definition för deplacement (vikt) som Redskapsreglerna. Deplacement från 2019 och tidigare är automatiskt sänkta för att kompensera ändringen.

Ny definition av vägningskondition infördes från och med 2020 för enskrovsbåtar.

Från och med 2020 är SRS mätkondition densamma som i ORC och i Redskapsreglernas SR’s definition av båtvikt.

Det innebär i princip att ingen lös utrustning ska finnas i båten vid vägningskontroll, utom det som listas i SRS mätmanual.

Se mätmanual här

Jämfört med tidigare ska till exempel inga segel, förtöjningsmaterial, verktyg eller drivmedel finnas med i båten vid vägningen.

Skälet till förändringen är för att göra mätkonditionen entydig och oberoende av vikten på varierande utrustning vid vägningen.
Båtar som vägts 2019 eller tidigare får ett schablonavdrag på vikten och behöver inte vägas om. Det gäller även för båtar med verifierat mätbrev. 

Skärpt policy vad gäller viktsuppgifter

Möjliga viktskällor kommer att vara:
• Båtdatablad eller klassregel.
• Eget ORCi- eller IRC Endorsed-mätbrev.
• Uppgift från konstruktör, katalog eller tillverkare.
• Vägning av mätman
• Vägning av ägaren med kalibrerad våg.
• Vägning av ägaren med våg inbyggd i kran.
För båtar där ingen viktsuppgift enligt alternativen ovan finns tillgänglig kan SSF på båtägarens begäran fastställa vikten

För att ändra en vikt i ett befintligt mätbrev behöver alltså båten fysiskt vägas enligt SRS-regelns definition.

Vägningen ska kunna styrkas med ett intyg eller med ett fotografi på vågens display. 

Observera att man inte kan ta en vikt från t.ex. tillverkare eller båtdatablad och sedan addera de saker man senare har skruvat i båten som t.ex. värmare, varmvattenberedare, brandsläckare, etc. Har man extrautrustat båten och vill att mätbrevet skall återspegla detta så skall båten vägas. 

 

Tillbaka till toppen eller Till Frågor och svar


Verifiering

Ett Anpassat mätbrev för SRS får status verifierat om båten och dess utrustning är inmätt av en godkänd mätperson

Verifieringen av ett SRS mätbrev är frivilligt och bara ett krav vid mästerskapsseglingar på nationell nivå. I praktiken bara på SM i distansegling. 

För entypsbåtar som är godkända av World Sailing och innehar ett giltigt klassmätbrev eller är tillverkarcertifierad kan få verifierad status på sitt Anpassade SRS-mätbrev, utan ytterligare dokumentering.

Det samma gäller och följande svenska respektive skandinaviska klasser:

Folkbåt
IF-båt
606
C55
CB66
Neptunkryssare
Mälarbåtar

Kravet för dessa klasser att statusen på SRS-mätbrevet ska bli verifierad är att mätbrevet ska baseras på en utförd inmätning av licensierad mätperson. Klassmätbrev och eventuellt klassmätprotokoll ska bifogas vid ansökan.

 

Tillbaka till toppen eller Till Frågor och svar


Manual för att själv mäta SRS

I SRS får man som ägare själv mäta sin båt. Du kan naturligtvis ta hjälp av en mätperson men det är inte ett krav.

Som hjälp när du ska mäta kan du använda mätformuläret som finns i respektive mätmanual. Skriva ut den eller ha med dig på datorn när du tar mått på din båt. Ett komplett ifyllt mätformulär kommer att underlätta och göra det snabbt och enkelt att fylla i själva mätbrevsansökan på mätbrevsportalen. Du ska alltså INTE skicka in det utskrivna formuläret till kansliet. Till hjälp finns det också en SRS mätmanual (nedan) som beskriver de olika fälten i mätformuläret.

Manualen hänvisar till både redskapsreglerna och SRS-klassreglerna så är man lite bekant med dessa så underlättar det inmätningen av sin båt. Ett tips är att läsa igenom mätmanualen i lugn och ro innan man påbörjar inmätningen av sin båt.

Du kan alltid fråga råd hos Svenska Seglarförbundet, via e-post srs@ssf.se eller vår Facebooksida. Om man tar hjäp av en mätperson vid både mätning och vägning så är man berättigad till ett så kallat SRSv-mätbrev (verifierat, en slags kvalitetsäkring som brukar resultera i något lägre SRS-tal). Se SRS-klassreglerna för vad som gäller för olika typer av mätbrev. För mätpersoner som mäter in båtar för SRS finns det en separat inloggning för dessa på mätbrevsportalen där resultaten från en inmätt SRS båt ska rapporteras.

Här kan du söka efter en mätperson.

Klicka här för att läsa SRS Klassregler

SRS-mätformulär (enskrov) pdf 

SRS-mätformulär (enskrov) excel 

SRS-mätmanual Enskrov

SRS-mätmanual Flerskrov

Kom ihåg att det är du som båtägare som är ansvarig för att uppgifterna i ditt mätbrev är korrekta. 

 

Tillbaka till toppen eller Till Frågor och svar


Avgifter för SRS

Avgifter för SRS mätbrev. Användning av SRS-tabellerna och registrering av Standardmätbrev är helt kostnadsfritt.

Avgifter för mätbrev till enskrovsbåtar
Nytt mätbrev                                 850 kr
Förnyat mätbrev                            250 kr 
Ändring av mätbrev (max 3/år)     350 kr
Provmätbrev (max 3/år)                 350 kr

Ansökningar sker enbart genom anmälan och betalning via mätbrevsportalen.

Till mätbrevsportalen

Betalning enskrovsbåt
Betalning sker på hemsidan i samband med att mätbrevsansökan skickats in.
Avgiften kan inte längre betalas in manuellt till Sv Seglarförbundets Bankgiro. 

Avgifter för mätbrev, flerskrovsbåt 

  Kort handläggningstid inom 10 dagar Normal handläggningstid inom 20 dagar
Nytt mätbrev 850 kr 650 kr
Förnyat mätbrev 400 kr 300 kr
Ändrat mätbrev (max 2/år)   300 kr

Eventuell ändring av mätbrev för flerskrovsbåtar i samband med förnyelse ingår i priset.

För medlem i SCTS utgår dessutom rabatt för förnyelseansökan till och med den 11 april 2023, samt för nyansökan av mätbrev under hela året.

Ansökningar om kort handläggningstid tas emot tidigast den 12 april.  

Betalning flerskrovsbåt
Ansökningar sker enbart genom anmälan och betalning på mätbrevsportalen.

Till mätbrevsportalen

Betalning sker digitalt med kort i samband med att mätbrevsansökan skickas in. 

Fritt SRS-mätbrev för utländska båtar
Utländska båtar som avser att kappsegla i Sverige och som har giltiga mätbrev enligt annat respitsystem erhåller mätbrev avgiftsfritt, ansökan måste dock göras på vanligt sätt via hemsidan senast 10 dagar före giltighetsdag för enskrov och 14 dagar för flerskrov. Kopia på annat giltigt mätbrev ska skickas till srs@ssf.se.

 

Tillbaka till toppen eller Till Frågor och svar


Standardmätbrev för tabellbåtar

För båtar som finns i SRS-tabellen kan man välja att ta ut ett Standardmätbrev.

Det är frivilligt och gratis. Det ger båtägaren 4 val som anpassar respittalet:

• Propellerutrustning
• Rullsystem på förstaget, monterat helt över däck
• antal försegel
• antal flygande segel.

Dessutom kan det så kallade cruisingavdraget att räknas in i anpassningen och ge lite kompensation. Det gäller båtar med rullfocksystem över däck som har maximalt ett försegel och ett flygande segel.

Däremot kan inga mått ändras i ett Standardmätbrev. Man kan alltså till exempel inte ha större värde på ett enda segelmått, eller använda en Gennaker istället för Spinnaker med ett Standardmätbrev. I så fall behöver man ansöka om ett anpassat mätbrev i stället.

Standardmätbrev syns i mätbrevslistan som vanliga mätbrev vilket kan vara praktiskt vid anmälan till vissa kappseglingar där arrangörens IT-system hämtar uppgifter ur mätbrevsdatabasen.

 

Tillbaka till toppen eller Till Frågor och svar


Handledning för arrangörer

Under följande länkar hittar du ett exceldokument med ett exempel på resultatberäkning som kan användas om man vill. I handledningen finns ytterligare tips och råd för den som arrangerar SRS-seglingar.

SRS Handledning för arrangörer och seglare

SRS Resultaträkning

SRS Tabellen i Excel

SRS Tabeller

SRS Mätbrev Enskrov

SRS Mätbrev Flerskrov

 

Tillbaka till toppen eller Till Frågor och svar


Båtens vikt 

Vilken utrustning får finnas med i båten vid vägning? 
Se SRS mätmanual för exakt svar. 

SRS-MÄTMANUAL 

Observera att reglerna är ändrade från 2020 och framåt. Innan dess gällde andra regler. Men bli inte bekymrad över detta ifall din båt har en vikt som var specificerad enligt den tidigare specifikationen. Ingen omvägning krävs, utan deplacementet har automatiskt kompenserats om du har haft ett mätbrev sedan tidigare. 

I praktiken skall ingen lös utrustning finnas med i båten vid vägning. Endast det som är obligatoriskt vid kappsegling enligt båtdatabladet, SRS-mätbrevet eller SRSv-mätbrevet får finnas ombord vid vägningen: 

 • Eventuell invändig ballast (fast monterad) 
 • Fast inredning, nedgångsluckor och durkar 
 • Motor (inom- eller utombordsmotor med tillhörande bränslesystem) 
 • Mast, bom, spinnakerbom och peke/bogspröt med tillhörande beslag samt löpande rigg, tex fall, kick, storskot, trimlinor för travare, häckstag etc 
 • Roder, ratt, rorkult, rorkultsförlängare, autopilot och andra styrmekanismer 
 • Fast installerade batterier, elektrisk utrustning och kompass(er) 
 • Pulpit/pushpit, mantåg och mantågsstöttor 
 • Dynor, bord och dörrar 
 • Spis och värmare 

Exempel på saker som inte får vara ombord vid vägning: 

 • Segel, kapell och sprayhood 
 • Vinschhandtag, lösa block och lösa skot, till exempel genua och spinnakerskot 
 • All flyttbar säkerhetsutrustning, inklusive brandsläckare och livflotte 
 • Sängkläder och handdukar 
 • Köksutrustning samt gasolflaskor 
 • Proviant 
 • Verktyg och reservdelar 
 • Personlig utrustning, navigationsutrustning, sjökort, etc 
 • Ankare, ankarkättning, ankarlina, förtöjningsgods och fendrar 

Förutom hydraultankar ska alla tankar vara tomma. Är det inte är möjligt att tömma bränsletanken inför vägning så skall den vara full, volymen bestämmas och vikten av bränslet skall dras bort från båtens totala deplacement. 

Skall utrustning anses som fast monterad skall den vara permanent monterad med skruv och/eller lim. Exempel på fast monterad utrustning är tex. värmare , kylskåp, varmvattenberedare, stereoanläggningar, autopiloter och instrumentsystem.  

Viss utrustning är populär att ta ur innan kappsegling som t.ex. salongsbord och dynor. Viktigt att tänka på här är att om båten är vägd med dynor och bord så ska samma dynor och bord vara ombord vid kappsegling. 
Om en utombordsmotor ingår i en mätbrevsbåts vikt skall, såvida inte annat anges i mätbrevet, föras på sitt fäste under kappsegling.  

Verifierade entypsklasser 

 

Tillbaka till toppen eller Till Frågor och svar


Misstänker du felaktigt respittal

Sannolikt innehåller både SRS-båtdatablad såväl som SRS-mätbrev felaktiga uppgifter.

SRS-gruppen är tacksam för hjälp från båtägare för att hitta uppgifter som verkar felaktiga. Kom ihåg att uppgifterna i båtdatabladen ska gälla generellt för just den båttypen och inte en enskild båt. Det behöver alltså finnas en klassregel, entydiga officiella uppgifter eller ett antal fysiskt kontrollerade båtar av samma typ för att en uppgift i ett båtdatablad ska ändras.

Varje båtindivid är olik en annan även om de är gjutna i samma form på samma varv. Variationerna är ofta större än man kan tro. SRS-gruppen är mycket varsam med ändringar som skulle kunna göra att befintliga standardbåtar inte längre kan använda båttypens båtdatablad. 

Om du anser att ditt eget eller någon annans SRS-mätbrev är felaktigt kan du begära en mätbrevsrevision

 

 

Tillbaka till toppen eller Till Frågor och svar

 


SRS och "shorthandedsegling"  
 


Mätbrevsportalen 

Här på hemsidan hittar du all information om båtar och mätbrev,
medan du administrerar din båt och mätbrev​​​​​​ i Mätbrevsportalen.

Mätbrevsportalen är i själva verket en separat modul som SSF driver som komplement till SSF hemsida och vid sidan av tävlingsadministrationssystemet Sailarena.

Mätbrevsportalen kräver ett gratiskonto för inloggning där man kan administrera mätbrev och segelnummer till alla typer av båtar. Till exempel för att göra ägarbyte på en Optimist eller Drake. Där gör man också ansökningar om nytt eller förnyat SRS-mätbrev.

Utan inloggning kan man se listor över svenska mätbrev för olika klasser och respitsystem som SRS och ORC.

Som mätperson med särskild kontoinloggning rapportera man digitalt en genomförd certifieringsmätning kopplat till ett SRS-mätbrev. 

Till Mätbrevsportalen: https://matbrev.svensksegling.se 

Tillbaka till toppen eller Till Frågor och svar


Ändringar tidigare säsonger

Inför 2022:

Under vintern (2021-2022) gjordes en större revision av bedömningsmetoden vilket medför att det empiriska inslaget i SRS har minskat.

 • Små båtar kommer att gynnas något mot stora båtar.
 • Justerad bedömningen av spinnakerbomslängd och pekelängd. 
 • Flygande försegel med en halvbredd mindre än 75% av underlikslängden får mätas som försegel på samma sätt som görs i ORC. Den gamla mätmetoden där flygande försegel mäts som spinnaker får fortsatt användas. Vilken mätmetod man väljer att använda påverkar inte respittalet. 
 • Ett antal båtar i tabellen har fått justerade båtdata vilket påverkar respittalen.
 • Tagit bort empiriska justeringar som har hängt med sedan LYS men numera blivit omotiverade på ett antal båttyper. 
 • Eagle Cat 20 Carbon åter i flerskrovstabellen.
 • Nacra 17 mk1 ny i flerskrovstabellen
 • Provmätbrev beviljas ej för flerskrov

Skulle din båt vara en serieproducerad flerskrovsbåt med av tillverkaren eller klassregler fastställda mått som du skulle vilja få införd i flerskrovstabellen, hör av dig till flerskrovskommittén.

 

 


 

Tillbaka till toppen eller Till Frågor och svar

Kontakta oss

Ni är alltid välkomna att kontakt oss med era frågor. Skicka ett mail till srs@ssf.se