Hoppa till sidans innehåll

Fler frågor....

13 FEB 2019 23:29
Här följer fler frågor. De kommer att stuvas om och fler frågor och svar kommer till efter hand.
  • Uppdaterad: 13 FEB 2019 23:32

Medför en ändring på båten ett högre SRS-tal? 

En ändring på båt, rigg eller segelplan bedöms utifrån om denna förbättrar seglingsprestanda eller om den försämrar seglingsprestanda och kan därför ge ökning eller sänkning av SRS-talet.

Varför finns det inga generella avdrag som det gjorde i LYS? 
Generella avdrag slår olika beroende på båttyp, konfiguration och båtstorlek och blir därför inte rättvisa. I LYS kunde man t.ex. segla med fock istället för genua med ”en pinnes” avdrag. Vissa hade dock större genuor och mindre fockar än andra och vise versa varför det generella avdraget på en pinne helt enkelt inte gav rättvisa. Samma sak gällde spinnakeravdraget och båtar med stora genuor och små spinnakrar tjänade därför på att anmäla sig utan spinnaker så fort prognosen inte antydde lättvind medan en båt med liten fock och stor spinnaker aldrig kunde vara konkurrenskraftig utan sitt undanvindssegel. Det ökande antalet generella avdrag blev också alltför svårt för arrangörerna att hålla reda på.

Får jag ha fler segel än vad som anges i SRS-tabellen? 
Båtdatabladet anger antal segel enligt båtens grundstandard och vill man ha fler segel så kan man ansöka om mätbrev.

Kan man ha fler än ett mätbrev? 
Fler än ett mätbrev skulle innebära att båtägaren skulle kunna välja utrustning efter seglingsförhållanden. SRS är ett respitsystem framtaget för breddsegling och då är det inte lämpligt att tillåta fler konfigurationer som driver kostnaderna. Därför är det inte tillåtet enligt SRS-reglerna med mer än ett mätbrev. Det fungerar på samma vis i de flesta andra respitregler inom seglingsvärlden. 

Varför har vissa båttyper tagits ur SRS-tabellen? 
Ett antal båtar av vissa båttyper har frekvent visat sig ha avvikelser gentemot båtdatabladet. Det kan röra sig om roder, kölar, riggar, m.m. och båtar av dessa båtartyper får istället ansöka om mätbrev. I andra fall gäller det båttyper som inte kappseglats de senaste fem åren. I dessa fall saknas bedömningsunderlag.

Vad gäller för en båttyp som tidigare funnits med i tabell? 
En båt av en sådan båttyp kan kappsegla med mätbrev.

Får jag spira ett flygande segel (gennaker eller code0) i lovart? 
Nej, ses klassregler för SRS C.4.3.a.iv. Flygande segel skall halsas i båtens centrumlinje till skrov eller bogspröt eller, om så anges i mätbrevet på spinnakerbom. 

Jag har tänkt ställa upp i en "shorthandedsegling" i år, kan jag få ett lägre SRS-tal då? 

Ja, om arrangören använder SRSs. Alla SRS-mätbrev och båtdatablad innehåller SRSs-tal för shorthandedkappsegling. Dessa tal tar hänsyn till det minskade minskade rätande moment pga. den lägre besättningsvikten men innehåller ingen kompensation för eventuellt sämre båthantering,
Om man har mätbrev till sin båt, kan man anpassa segelkonfigurationen ombord olika för "shorthandedsegling" resp standardsegling. Genom att kryssa för de segel man vill ha medräknat i respitalet för respektive shorthanded eller standard, beräknas respittalen efter detta. 

Hur ansöker jag om ett mätbrev för "shorthandedsegling"? 
Respittal för shorthandsegling finns redan i alla mätbrev och båtdatablad. Vill man anpassa sin segelgarderob för shorthandedsegling, loggar man in och ansöker om en ändring i mätbrevsportalen.

Varför har nya båtar relativt höga SRS-tal? 
Nya båtar har generellt visat sig ha förbättrade seglingsprestanda vilket är ett resultat av teknisk utveckling. För nya båtar sätts SRS-talet så ”rätt” som möjligt och inte med en viss ”säkerhetsmarginal” som var fallet med LYS.

Jag har ett spinnakerstagsegel till min båt, kan jag använda detta utan att lägga ett annat segel i land? 
Ett spinnakerstagsegel är ett försegel som får halsas i lovart om båtens centrumlinje. Har du en standardbåt måste du i allmänhet ansöka om mätbrev för att få föra ett sådant segel. För en mätbrevsbåt gäller maxantalet försegel som anges i mätbrevet och spinnakerstagsseglet ingår i den kvoten.

Kan jag testköra olika konfigurationer på min båt likt IRC?
Inte exakt, du kan mot en kostnad prova upp till tre olika segel och/eller riggkonfigurationer per båt och kalenderår. Möjligheten till provmätbrev avser endast variationer av segel och rigg, dvs. du kan t.ex. inte testa vad SRS-talet skulle bli med en djupare köl. Anledningen till införandet av provmätbrev är att segel är en stor investering och man kan på detta sätt få ett förhandsbesked på hur ett nytt segel påverkar respittalet. Dock kan SSF neka provmätbrev i de fall SFF anser att det kan finnas risk för att systemet missbrukas.

Jag anser att mitt respittal är för högt, vad kan jag göra? 
Om du har en standardbåt kan du hjälpa oss att få in så bra båtdataunderlag som möjligt för att sätta respittal. Stämmer t.ex. alla mått och vikter i båtdatabladet för din båttyp? Du kan också väga din båt och mäta dina segel för att sedan ta ut ett mätbrev. Deplacementet kan skilja mer eller mindre mellan lika båtar i en serie och fast extrautrustning kan också väga en hel del. Segelmåtten i båtdatabladen är maxmått som tillåts på standardbåten, kanske är dina segel något mindre? Anlitar du en mätman till att mäta och väga din båt kan du få ett SRSv-mätbrev vilket normalt sänker respittalet. Har du en klassbåt kan du be klassförbundet att se över klassregeln som ligger till grund för SRS-talet för båttypen, speglar klassregeln båtbeståndet eller finns det t.ex. inga båtar som har maxmått eller kommer ner till minimivikt? Har du en mätbrevsbåt kan du mäta in den i SRSv med hjälp av mätman. Sist men inte minst, se till att din klubb rapporterar kappseglingsresultat till SFF.

Jag vill segla med "Code 0", får jag det vid SRS-kappsegling?Regelmässigt klassar SRS en Code 0 som ett flygande segel. För standardbåtar gäller att halvbredden skall vara minst 65% av underlikslängden och segelduken skall vara av nylon. Om du har andra mått och/eller material i segelduken måste du ansöka om SRS- eller SRSv-mätbrev. Respittalet sätts i så fall med hänsyn till alla segel du anger i mätbrevsansökan.

Får jag använda elektroniska instrument vis SRS-kappsegling? 
Elektronisk utrustning för navigation och kommunikation får alltid användas under förutsättning att användandet inte bryter mot KSR 41. Detta gäller även för klassbåtar i vilka båttypens klassregler förbjuder sådan utrustning.

Jag har en standardbåt och vill kappsegla med gennaker i stället för spinnaker, vad gäller? Om båtdatabladet anger maximala mått för en gennaker så ger en sådan samma respittal som en spinnaker. Så länge gennakern håller sig inom dessa mått är det fritt fram att segla med gennaker istället för spinnaker. Observera att du inte får använda både spinnaker och gennaker under en och samma segling om detta inte står särskilt angivet. Finns det ingen gennaker angiven i båtdatabladet måste du ansöka om ett SRS- eller SRSv-mätbrev.

Jag har en standardbåt och vill kunna använda både spinnaker och gennaker i samma SRS-kappsegling, vad gäller? 
Du måste ansöka om ett SRS- eller SRSv-mätbrev. Respittalet sätts i så fall med hänsyn till alla segel du angivit i mätbrevsansökan.

Jag gör aldrig några bra resultat med min båt, varför får jag inte sänkt respittal? 
SRS-sytemet syftar till att bedöma båtens maximala potential och tar inte hänsyn till varken besättningens skicklighet eller huruvida dina segel är gamla och urblåsta eller om din botten är beväxt. Det finns dock ett tillägg till SRS som heter SRSp som är till för att användas i "klubbserier" och tar då med besättningens skicklighet och övriga prestandasänkande faktorer i den beräknade seglade tiden. SRSp fungerar ungefär som ett golfhandikapp. Mer info om SRSp finns i arrangörshandledningen.

Jag har en klassbåt vars klassregler endast tillåter spinnaker men jag vill använda en gennaker på peke i stället, vad gäller? 
Båttypen är att betrakta på samma sätt som en standardbåt som saknar mått för gennaker i båtdatabladet, se fråga ovan. Du måste alltså skaffa dig ett SRS- eller SRSv-mätbrev för att få segla med den alternativa segelkonfigurationen.

Skribent: Patrik Erlandsson
E-post: This is a mailto link

Samarbetspartners

  • Allen
  • SPL_logo_2013_FC
  • Svenska sjö logotyp
  • Ackerts reklamproduktion
  • Ackerts reklamproduktion


Annonser

 

Postadress:
Svenska Seglarförbundet
Af Pontins väg 6
115 21 Stockholm

Besöksadress:
Af Pontins väg 6
115 21 Stockholm

Kontakt:
Tel: 084590990
E-post: This is a mailto link

Se all info