Hoppa till sidans innehåll

Inhouse Certification


Vad är ISAF IHC?

ISAF IHC är en metod för certifiering av utrustning utförd av tillverkare i enlighet med ett kvalitetskontrollsystem.

Hur fungerar IHC?

Systemet administreras av IHC ”Authorizing Authorities” utsedda för ett land eller en region. AA för Sverige är Svenska Seglarförbundet.

En segelmakare i Sverige som önskar att tillämpa systemet ansöker om licens för detta hos SSF och upprättar certifieringssystem som ska godkännas av SSF. Godkänt CS utgör basen för segelmakerietscertifieringskontroll och certifiering.

De SSF-klasser som ingår i ISAF IHC finns listade här på SSF:s hemsida.

De ISAF-klasser som ingår i ISAF IHC finns listade här på ISAF:s hemsida. 

 

Segelmakare som önskar att bli licenscierade för ISAF IHC

Segelmakaren ska kontrollera att man uppfyller kriterierna i sektionerna 4 och 5 i ”Criteria and Responsibilities” (CAR) 

Segelmakaren måste också vara beredd att uppfylla skyldigheterna i enlighet med CAR i övrigt. Dessa är i huvudsak att:

•    Försäkra sig om att segel certifierade i enlighet med IHC-systemet uppfyller klassreglerna.

•    Utse en ”ISAF IHC Certification Manager”.

•    Upprätta och få SSF:s godkännande på sitt ”Certification System” (CS) samt varje ändring av detta.

•    Försäkra sig om att gällande klassregler finns tillgängliga för alla segel som certifieras i enlighet med ISAF IHC.

•    Genomföra eventuella produktionsförändringar för att garantera produktionen överensstämmer med ändrade klassregler.

•    Begära att SSF ska genomföra stipulerade IHC-kontroller.

•    Ge SSF och/eller ISAF tillträde till sina produktionslokaler för att genomföra stipulerade kontroller samt slumpvisa inspektioner.

•    Utveckla ett system för att identifiera fel på ISAF IHC-certifierade segel, för att informera SSF samt för att vidta nödvändiga åtgärder.

•    Acceptera sådana sanktioner för felaktigheter som SSF kan komma att besluta om.

•    Köpa ISAF IHC-dekaler från SSF och fästa dessa på IHC-certifierade segel.

•    Förse SSF med listor över IHC-certifierade segel.

 

Certification System

Grundbulten i ISAF IHC är det certifieringssystem - CS - som segelmakeriet tar fram för sin ISAF IHC-certifierade produktion.

Dokumentets omfattning hänger till stor del samman med segelmakeriets produktionsmetoder. Omfattningen beror också på om man t.ex. väljer att mäta varje segel, då CS blir mindre omfattande, jämfört med ett system där produktionsmetoden till mindre eller större del ska garantera att ett segel överensstämmer med klassreglerna.

En checklista för utformning av certifieringssystemet finns här

 

Utdelade nummerserier kan man hitta här för att lättare spåra tillverkare av ett segel.

 

Termer återgivna i fetkursiv stil ovan är definierade i ISAF:s Redskapsregler

Uppdaterad: 28 SEP 2016 10:45

Samarbetspartners

  •  
  • Svenska sjö logotyp
  • Ackerts reklamproduktion
  • Ackerts reklamproduktion


Annonser

 

Postadress:
Svenska Seglarförbundet
Af Pontins väg 6
115 21 Stockholm

Besöksadress:
Af Pontins väg 6
115 21 Stockholm

Kontakt:
Tel: 084590990
E-post: This is a mailto link

Se all info