Hoppa till sidans innehåll

SRS enskilt anpassat mätbrev - Flerskrov

19 MAR 2020 17:06
Många flerskrovsbåtar ingår i SRS-tabellen och är helt fritt att användas. Skulle din båt inte finnas med eller är modifierad jämfört med standarden i tabellen kan du ändå vara med och kappsegla med ett eget SRS-mätbrev.
 • Uppdaterad: 22 FEB 2019 17:06

Inga nya ansökningar om mätbrev för SRS tas emot under 2021. 
Nya ansökningar för 2022 öppnar i mars.


Nyheter 2021 för tabellbåtar:

 • Tabellens A-Cat är av typen A-Cat Classic.
 • SRS-talen för Formula 16 (1) och Formula 16 (2) sänks, i enlighet med uppdaterade minimivikter i klassreglerna och båtdatabladen.
 • Nacra F20 FCS får nytt namn och sänkt SRS-tal, i enlighet med uppdaterade klassregler och uppdaterade minimivikter.
 • Eagle Cat 20 Carbon utgår.
 • M32 och Weta 4.4 får något justerade SRS-tal
 • Längdmått på flygande försegel utgår. Mått och ytor från klassregler gäller.

Skulle din båt vara en serieproducerad flerskrovsbåt med av tillverkaren eller klassregler fastställda mått som du skulle vilja få införd i flerskrovstabellen, hör av dig till flerskrovskommittén.

Nyheter 2021 för mätbrevsbåtar:

 • Det införs ett nytt sätt att definiera storseglets aktre fallhornpunkt och därmed måttet MHB. Aktre fallhornpunkten baseras nu på en linje mellan MUW och närmaste latta ovanför: Om det är topplattan blir det ingen skillnad gentemot idag, men om det finns en latta däremellan kommer MHB-måttet basera sig på den extrapolerade linjen. Det ska under Övriga uppgifter anges om angivet MHB-mått baseras på gamla eller nya definitionen av aktre fallhornspunkten.
 • Försegel med löst förstag som förs akter om förstag anges som Försegel på fast förstag.
 • Segelyteberäkningarna har justerats något.
 • Ansökningsformuläret är nu i formatet xlxs.
 • Normal behandlingstid är nu inom 20 dagar och Snabb behandlingstid är inom 10 dagar räknat från inskicksdatum för korrekt ifylld och betald ansökan.

Dessutom gäller för SRS-flerskrov:

 • Provmätbrev beviljas ej.

Ansökan om mätbrev flerskrov

 • Instruktioner om hur du mäter upp båten finns i Mätmanualen.
 • Ansökningsblankett hämtas och skickas in i ansökningsmodulen (xlsx-format), att användas både för SRSm- och SRSv-mätbrevsansökningar. 
  • För SRSm-mätbrev svarar båtägaren själv för måttagning och båtuppgifter. Båtägare är skyldig att inlämna korrekta uppgifter på heder och samvete. Om det föreligger osäkerhet, använd större mått för längd och segelytor och mindre mått på vikt. Inga försök får göras för att utnyttja de mätpunkter som används i mätbrevet. Döp filen till ”Båtnamn AnsökanSRSm2021". Saknas båtnamn, ange båttyp och segelnummer istället.
  • För SRSv-mätbrev krävs att alla mått och båtuppgifter verifieras av en certifierad mätman vars undertecknade intyg ska bifogas ansökan (t ex som inskannad pdf). Döp filen till "Båtnamn AnsökanSRSv2021". Saknas båtnamn, ange båttyp och segelnummer istället.
 • Var ute i god tid med ansökan!

Länkar

Sök anpassat mätbrev 2021

Se lista med utfärdade mätbrev 2021

 

Mätmanual 

SRS klassregler 

Redskapsreglerna

 

Frågor om SRS flerskrov

Frågor och synpunkter om SRS för flerskrovsbåtar kan ställas till SRS-kommittén för flerskrovbåtar:

 • Gabriel von Euler, This is a mailto link
 • Anders Andermo, This is a mailto link
 • eller allmänna frågor till This is a mailto link

 

Skribent: Patrik Erlandsson
E-post: This is a mailto link

Samarbetspartners

 • Allen
 • SPL_logo_2013_FC
 • Svenska sjö logotyp
 • Ackerts reklamproduktion
 • Ackerts reklamproduktion


Annonser

 

Postadress:
Svenska Seglarförbundet
Af Pontins väg 6
115 21 Stockholm

Besöksadress:
Af Pontins väg 6
115 21 Stockholm

Kontakt:
Tel: 084590990
E-post: This is a mailto link

Se all info