Hoppa till sidans innehåll

SRS enskilt anpassat mätbrev - Enskrov

25 MAR 2022 17:00
Anpassat SRS-mätbrev kan utfärdas för enskilda båtar som inte finns med i någon av SRS-tabellerna, eller som avviker från båttypens grundstandard. Ett anpassat mätbrev är endast giltigt för den enskilda angivna båten.
  • Uppdaterad: 01 APR 2022 18:12

Nytt inför 2022

Under vintern har vi gjort en större revision av bedömningsmetoden vilket medför att det empiriska inslaget i SRS har minskat. Den huvudsakliga effekten blir att små båtar kommer att gynnas något mot stora båtar. Vi har även gjort vissa justeringar i bedömningen av spinnakerbomslängd och pekelängd. Det är ett fåtal båtar som har onormalt långa spinnakerbommar/peken som får något sänkt respittal på grund av detta.

En annan förändring är att flygande försegel med en halvbredd mindre än 75% av underlikslängden får mätas som försegel på samma sätt som görs i ORC. Den gamla mätmetoden där flygande försegel mäts som spinnaker får fortsatt användas. Vilken mätmetod man väljer att använda påverkar inte respittalet.

Som vanligt har ett antal båtar i tabellen fått justerade båtdata vilket självklart påverkar respittalen. I samband med den nya bedömningsmetoden har vi också tagit bort empiriska justeringar som har hängt med sedan LYS men numera blivit omotiverade på ett antal båttyper.

Allmänt

Ett SRS-mätbrev innehåller båtens data och ett SRS-tal som gäller i samtliga svenska seglardistrikt. SRS-mätbrevet ska uppvisas för kappseglingsorganisationen utan anmodan och ska finnas ombord i båten.

Ett mätbrev är giltigt under innevarande kalenderår. Det ska sedan förnyas inför ny säsong som det ska användas. Mätbrev som inte har varit aktiva 2012 eller senare behöver sökas som nyansökan, annars som förnyelse.

Är du ny ägare av båten som har haft ett SRS-mätbrev 2012 eller senare meddelar du SSF's kansli en ny e-postadress så att du kan logga in och förnya mätbrevet. Ägarbyte i SRS är kostnadsfritt. Du ska i så fall inte göra en nyansökan, även om båten inte varit i din ägo.

Frågor som du inte finner svar på under "vanliga frågor" kan du ställa direkt på vår Facebooksida, eller e-posta This is a mailto link

Vanliga Frågor om SRS

 Nyansökan SRS enskrov

Förnyelse av anpassat SRS-mätbrev enskrov

Det går bara att göra ändringar eller söka ett provmätbrev i aktiva befintliga mätbrev. Finns det SRS-mätbrev sedan tidigare måste detta först vara förnyat för året för att man ska kunna ändra eller söka provmätbrev. Det räcker att ansöka om och betala avgiften för förnyelse, det behöver inte hunnit bli godkänt, för att kunna ändra eller söka provmätbrev. Det går att direkt efter logga in för att skapa dessa typer av ansökningar.

Från och med 2022 finns det en kombinerad funktion att förnya+ändra i ett och samma steg. Avgifterna blir desamma, men man kan göra båda stegen samtidigt.

Logga in på ditt anpassade SRS-mätbrev

Lista utfärdade mätbrev

Finns din båt med i tabellen över standardiserade båtar, och att båt, rigg och utrustning håller sig inom de begränsningar som är standard i båtens båtdatablad kan du i stället använda respittalet från tabellen. Du kan i så fall också gratis skapa ett Standardmätbrev, där du har möjlighet att variera de vanligaste variationerna såsom t ex antal segel och propeller.  

Tabeller hittar du här

Standardmätbrev söker du här

Skribent: Patrik Erlandsson
E-post: This is a mailto link

Samarbetspartners

  •  
  • Svenska sjö logotyp
  • Ackerts reklamproduktion
  • Ackerts reklamproduktion


Annonser

 

Postadress:
Svenska Seglarförbundet
Af Pontins väg 6
115 21 Stockholm

Besöksadress:
Af Pontins väg 6
115 21 Stockholm

Kontakt:
Tel: 084590990
E-post: This is a mailto link

Se all info