Ord och begrepp

Här finns en ordlista med ord och begrepp som är vanligt förekommande inom segelsporten, men gör inte anspråk på att vara komplett eller alltid helt korrekt. Dessa ord och begrepp rekommenderas att användas i kommunikation, utbildning och liknande för att minska risken för missförstånd.

Orden och begreppen i den här listan är förklarade på ett mer populärt sätt och inte alltid exakt enligt den formella definition som kan finnas i t.ex. Kappseglingsreglerna (KSR) eller i SSF:s reglementen (TR, AR). Dock anges var ett begrepp är definierat, förklarat eller används i formell mening.

De olika orden och begreppen är uppdelade i olika avsnitt (tabeller), så att det ska bli enklare att hitta och samtidigt få förståelse för var och hur begreppet används.

Ord och begrepp för:

Tävlingar och kappseglingar

Båtar och båtklasser

Tävlande och besättningar

Administrativa begrepp och dokument

Vanliga begrepp, men som ofta används felaktigt

Har du synpunkter eller saknar något begrepp, kontakta Claes Lundin.


Tävlingar och kappseglingar

Ord, begrepp Förklaring
Event Finns som seglarskola, läger, träning eller regatta (tävling).
Används i Sailarena.
Regatta En eller flera tävlingar på samma tid och plats. Tävlingar med flera klasser på flera banor benämns ofta regatta, t.ex. samlat JSM
Definierat i TR och Sailarena.
Tävling En eller flera kappseglingar för en båtklass eller klass.
Definierat i TR och Sailarena.
Kappsegling Att starta, segla en angiven bana och gå i mål i syfte att tävla och få ett resultat.
Definierat i KSR.
Fleetracing Kappsegling mellan tre eller flera båtar på samma bana vid samma tillfälle.
Definierat i TR.
Bankappsegling Ett format i fleetracing på en angiven bana som normalt tar 30-120 minuter att segla.
Definierat i TR.
Distanskappsegling Ett format i fleetracing på en längre bana som går i skärgård eller kustnära. Tar normalt flera timmar att segla och kan även gå på natten. Genomförs oftast enligt respitregel (SRS, ORCi).
Definierat i TR.
Jaktstart En variant i distanskappsegling där långsammare båtar startar först och snabbare startar sist. Rätt beräknat och optimalt seglat skulle innebära att alla båtar går i mål samtidigt, men i praktiken ”först i mål vinner” och någon resultatomräkning efter målgång behövs normalt inte.
Definierat i TR.
Havskappsegling Ett format i fleetracing på en bana som går över öppet hav och som tar många timmar att segla, ibland flera dygn. Genomförs oftast enligt respitregel (SRS, ORCi) och med omfattande krav på båtars säkerhetsutrustning.
Definierat i TR.
Sprintkappsegling Ett format i fleetracing på en kort bana (10-20 min) mellan ett fåtal båtar (4-12 st) där kappseglingarna direktdöms av domare på vattnet. Båtar är ofta tillhandhållna, men det är inte nödvändigt.
Definierat i TR.
Matchracing Tävling och kappsegling (match) mellan två båtar på en kort bana (10-20 min) som direktdöms av domare på vattnet. Tävlingen genomförs normalt i grundomgångar och finalomgångar i tillhandahållna båtar.
Definierat i TR och KSR.
Lagkappsegling Tävling och kappsegling (match) mellan lag bestående av två, tre eller fyra båtar på en kort bana (10-20 min) som oftast direktdöms av domare på vattnet. Tävlingen genomförs normalt i grundomgångar och finalomgångar.
Definierat i TR och KSR.

 

Tillbaka till toppen


Båtar och båtklasser

Ord, begrepp Förklaring
Båt En segelbåt som deltar i en kappsegling.
Definierat i KSR.
Båtklass (båttyp) En definierad båttyp enligt en klassregel, t.ex. optimist, J/70, TP 52.
Definierat i TR och Sailarena.
Klassregel En detaljerad beskrivning av en båtklass (båttyp) som en tävlande båt inte får avvika från. En respitregel är också en klassregel.
Definierat i KSR och TR.
Respitregel Benämns ibland också handikappregel. En detaljerad beskrivning av hur båtar ska vara utformade, utrustade och inmätta för att de ska erhålla ett respittal. Respittalet är ett mått på hur snabbt en båt teoretiskt seglar i förhållande till andra båtar. Med en respitregel kan olika båttyper segla mot varandra på lika förutsättningar. I Sverige används oftast respitreglerna SRS eller ORCi.
Definierat i KSR respektive SRS/Orci-regeln.
Mätbrev Ett certifikat på att en båtklass eller båttyp uppfyller de villkor som gäller enligt klassregeln.
Definierat i KSR och respektive klassregel.
Båtdatablad En specificering (data) av en viss båttyps utformning och utrustning som, om båten uppfyller det, automatiskt får ett respittal enligt respitregeln.
Definierat i respitregel (eg. SRS).
Farkost Varje annan form av båt som inte deltar i en kappsegling, t.ex. fritidsbåt, tränarbåt eller kanot.
Definierat i KSR.
Lag Benämning på två eller flera båtar eller besättningar som tävlar tillsammans mot andra lag i lagkappsegling. Används även som benämning på flera besättningar i t.ex. ett klubblag för Allsvenskan eller som i landslaget (SWE Sailing Team).
Definierat i KSR och TR.

Tillbaka till toppen


Tävlande och besättningar

Ord, begrepp Förklaring
Tävlande En person ombord på en båt som deltar i en kappsegling.
Definierat i KSR.
Besättning En eller flera tävlande personer ombord på en(1) båt. Inom besättningen kan det finnas fördelade roller, t.ex. rorsman, taktiker, fördäckare o.s.v.
Definierat i KSR.
Ansvarig ombord Den tävlande (person) ombord som är ansvarig för båten och besättningen. Benämns ibland även skeppare.
Definierat i KSR.
Rorsman Den tävlande i besättningen som har uppgiften att styra båten. På längre kappseglingar, eller mellan kappseglingar, förekommer det att besättningen turas om att vara rorsman.
Formell definition saknas.
Lag Benämning på två eller flera båtar eller besättningar som tävlar tillsammans mot andra lag i lagkappsegling. Används även som benämning på flera besättningar i t.ex. ett klubblag för Allsvenskan eller som i landslaget (SWE Sailing Team)
Definierat i KSR och TR.
Shorthanded Kappsegling med kölbåtar eller flerskrovsbåtar då besättningen är begränsad till en eller två personer. Om kappseglingen genomförs enligt respitregel (SRS eller ORCi) kan båtar som normalt seglas med större besättning ha ett reducerat respittal i förhållande till standard respittal för normal besättning.

 

Tillbaka till toppen


Administrativa begrepp och dokument

Ord, begrepp Förklaring
Seglardagen Svenska Seglarförbundets årsmöte, som normalt genomförs i mars eller april.
Föreläsare Person som är auktoriserad att genomföra utbildning av seglingsledare, domare, mät- och besiktningspersoner eller tränare som leder till licens. 
Reglemente Svenska Seglarförbundet har två viktiga styrande dokument som under stadgarna reglerar tävlingsverksamheten respektive administration m.m. Dessa är Tävlingsreglemente och Administrativt reglemente. Båda dessa reglementen innehåller bestämmelser för hur verksamhet och administration ska bedrivas.
Handbok, handledning Baserat på regler och bestämmelser, så utarbetas handböcker och handledningar som ger anvisningar och rekommendationer om hur verksamheten ska genomföras.
Manual En instruktionsbok för ett tekniskt system, t.ex. robotmärke.
Råd & tips Mindre formella rekommendationer eller förslag  för verksamheten, som inte alltid är beprövade eller vedertagna, men kan vara alternativ att överväga.
Kappseglingsreglerna (KSR) De formella regler som gäller för båtar och tävlande vid kappsegling.
Klassregler De formella regler som gäller vid kappsegling om hur deltagande båtar ska vara utformade och utrustade.
Redskapsreglerna Regler och definitioner om hur mätning av båtar ska utföras för att de ska uppfylla kraven i båttypens klassregler.

Tillbaka till toppen


Vanligt använda, men ofta felaktigt

Ord, begrepp Förklaring
Segling Segling eller att segla kan användas för allmän segling på vattnet på fritiden. Tävling i segling görs däremot i form av kappsegling, vilket är att starta, segla en bana och gå i mål.
Delsegling Finns inte som begrepp och ska inte användas.
Lag Vanligt förekommande ord för en besättning. I den bemärkelsen ska det dock inte användas, utan ett lag är flera båtar eller besättningar som tävlar tillsammans mot andra lag.
Det här kommer troligen från engelskans ”team” och många besättningar benämner sin besättning som t.ex. Team Anna. Man ska dock inte tillbakaöversätta det till ”Annas lag” eller motsvarande. Besättning på engelska heter crew.
Team Se ovan om Lag.
Fullcrew Finns inte som begrepp och bör inte användas. Har uppstått för att beskriva kappsegling med båtar med normal eller standard besättning i förhållande till kappsegling med reducerad besättning (shorthanded).
Race Är engelskans motsvarighet till kappsegling. Ska normalt inte användas i svensk text, men förekommer ibland i t.ex. kappseglingsschema för sprintkappsegling eller matchracing för att ordet är kortare.

Tillbaka till toppen