Segling internationellt

Svenska Seglarförbundet har som uppgift att representera seglingsidrotten internationellt. SSF är anslutet till Nordiska Seglarförbundet (Nordic SF), World Sailing (WS) och European Sailing Federation (EUROSAF).

 

Generellt

Internationella förbund

Nordic SF, Grupp G och Council

World Sailing, WS

Internationella rådet

Internationell representation 2020-2024

 


Generellt

Utdrag ur SSF:s stadgar - § 1 Ändamål
Svenska Seglarförbundet, i dessa stadgar benämnt förbundet eller SSF, har till uppgift att främja och administrera all seglingsidrott i Sverige på sådant sätt att den står i överensstämmelse med idrottens verksamhetsidé enligt 1 kap Sveriges Riksidrottsförbunds (RF) stadgar samt att företräda svensk seglingsidrott i utlandet.

Svenska Seglarförbundet är medlem i följande organisationer:
- World Sailing (WS), det internationella seglarförbundet
- Nordiska Seglarförbundet (Nordic SF), även Grupp G i WS består av Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige.
- Europeiska Seglarförbundet (EUROSAF), är en sammanslutning för alla Europeiska seglarförbund.

SSF:s internationella representation inom dessa kan delas in i två delar:
- Representation där Sveriges åsikt skall framföras: I Nordic SF/Grupp G och council (Grupp G:s talan)
- Representation där individen skall föra talan efter de erfarenheter personen besitter och i största möjliga mån arbeta för internationella seglingens bästa: I WS:s kommittéer, underkommittéer och arbetsgrupper.

 

Tillbaka till toppen


Internationella förbund

World Sailing
Det internationella seglarförbundet World Sailing har sitt säte i Southampton, England.

European Sailing Federation (EUROSAF)

Nordiska Seglarförbundet (NoSF)

Nordiska Seglarförbund som representerar grupp G i ISAF:
Danmark
Dansk Sejlunion  

Estland
Estonian Yachting Union

Finland 
Segling och Båtsport i Finland  

Island
Seilingssamband Island
 

Lettland
www.sailinglatvia.lv

Litauen
www.lbs.lt

Norge
Norges Seilforbund

 

Tillbaka till toppen


Nordic SF, Grupp G och Council

Sveriges representation i grupp G

Grupp G har två möten per år (vår och höst). På dessa möten kan Sverige representeras med två delegater. En av dessa platser skall vigas åt generalsekreteraren i det fall denne vill delta.

SSF:s ställning 
För att få största möjliga koppling med SSF:s organisation skall dessa representanter bestå av förbundsdirektören och en delegat från styrelsen. Vilken delegat detta blir beror på vilka frågor som skall behandlas på Nordic SF/grupp G:s möten och kan variera från möte till möte.

Grupp G:s representation i Council
Varje land meddelar grupp G om de anser att de har någon som skall föra gruppens talan. Grupp G röstar om vem de anser skall nomineras från gruppen.

SSF:s ställning
SSF anser att det bör vara en rotation mellan länderna för att sprida internationella erfarenheter till alla. Men det är av yttersta vikt att de delegater vi utser från gruppen är personer som kan framföra gruppens åsikter och ställning samt att personen har god förankring inom WS för att få igenom gruppens förslag.

 

Tillbaka till toppen


World Sailing, WS

För att tydligare koppla den svenska representationen i WS:s kommittéer, underkommittéer och arbetsgrupper mot vår svenska organisation använder SSF:s styrelse följande kriterier för nominering av delegater:

- SSF:s styrelse eller kommitté/styrelse har en fråga man vill driva/ vara med och påverka internationellt
- SSF:s styrelse eller kommitté/styrelse vill bevaka ett område för att få förstahandsinfo till Sverige
- Eller en kombination av dessa

Kopplingen mellan SSF:s styrelse/kommittér och delegater är erforderlig varför personen skall ingå i kommittén eller på annat sätt vara nära kopplad till kommittén. Med nära kopplad menas att man med jämna mellanrum avrapporterar internationella frågor och beslut vid kommitténs/styrelsens möten. Vid samtliga internationella möten skall en skriftlig rapport lämnas till aktuell kommitté eller styrelse.

Hur utses delegaterna?
Styrelsen eller en kommitté motiverar noggrant att man önskar driva eller bevaka en fråga eller område enligt ovan samt ger ett eller flera förslag på personer som kan tänkas kunna och vilja driva dessa frågor. Styrelsen fattar beslut efter samråd med kommittén.

Frågor som skall behandlas av styrelsen
Styrelsen ska behandla internationellt viktiga frågor.
Bedömning sker från fall till fall vad som är en internationellt viktig fråga men generellt skall den ha stor påverkan på eller ha stort intresse inom svensk segling.

 

Tillbaka till toppen


Internationella rådet

Uppgift

Internationella Rådets uppgift är att koordinera och samordna SSF:s internationella aktiviteter inom World Sailing, WS, Nordic Sailing Federation-Grupp G, Europeiska Seglarförbundet, EUROSAF. Utgångspunkten är de beslut och anvisningar som SSF:s styrelse fattar.

Vem
Internationella Rådet är en gruppering där de personer inom SSF som har ansvar för internationella frågor inom ett verksamhetsområde möts och koordinerar synpunkter inför de internationella mötena.

Klassförbund med internationell representation ges möjlighet att delta med en representant. I detta fall står klassförbundet för kostnader vid möten och aktiviteter.

Möten
Varje år avhålls planeringsmöte i lämplig tid inför WS:s årsmöte (början-mitten av okt) och vid behov WS:s mellanårsmöte. Mötena i Nordic SF-Grupp G ligger också i fas med dessa möten. På så sätt samordnas SSF:s seglingspolitiska möten efter det att SSF styrelses råd och anvisningar har inhämtats.

 

Tillbaka till toppen


Internationell representation 2020-2024

Nordic SF, Grupp G
Annika Ekman, Mölndal, Vice ordförande Svenska Seglarförbundet
Marie Björling Duell, Kungsbacka, förbundsdirektör Svenska Seglarförbundet

European Sailing Federation, EUROSAF
Hans Peter Hylander, Varberg, Race Management Committee

World Sailing, WS
Anna Holmdahl-White, Göteborg, Events Committee.
Emma Hallén, Stockholm, Para World Sailing Committee 
Annika Carlunger Matchracing Sub-Committee
Tina Örtendahl, Racing Rules Committee och International Judges Sub-Committee
Håkan Andersson, Enköping, Race Management Sub Committee
Annika Ekman, Mölndal, WS-Council (Nordiska Seglarförbundet) och Annual General Meeting

 

Tillbaka till toppen