Mätning av båt SRSv

Stockholms Seglarförbund erbjuder mätning för SRSv mätbrev. 

Vid mättillfällena kommer mätman Johan Tuvstedt och eventuell mätassistent att ordna med mätning av deplacement, skrov, rigg och djupgående i enlighet med SRS regelns nya riktlinjer om standardskrov. Mätningen fungera för båter som väger upp till 8,5t

Mätningen kommer att kosta båtägaren mellan ca 3500kr/båt beroende på hur många deltagare det blir vid tillfället samt beroende på framkörningssträckan för kranen.

Mättillfällena är maximerade till 8 båtar per tillfälle och vi förbehåller oss rätten att ställa in tillfället om det blir färre än 4 båtar.

Mättillfällen, klicka för anmälan:

Anmälningsavgift 1000 kr/båt, återbetalas om mätningen ställes in.

Mer info om SRS-mätbrev och hur mätningen går till kan läsas här:

Båtägare som inte har båten i mätbart skick vid mättillfället kommer nekas inmätning. 

Välkomna!

StSF / Johan Tuvstedt

StSF / Mårten Blixt

Maila gärna frågor mm till srs@tuvstedt.se

Eller marten@stsf.se