https://www.svensksegling.se/explorer/images/skaergarden.jpg

Mer

Segling är till för alla.

kan seglar både ute i naturen och på datorn.