RF-SISU Sthlm

RF-SISU Stockholm erbjuder möjligheten att ta del av olika sorters stöd för klubbar anslutna till Svenska Seglarförbundet. Här hittar du kortfattat vad dessa stöden innebär samt länkar till vidare information.

För att få hjälp med nedanstående stöd kan du kontakta din konsulent hos RF-SISU Stockholm.

Hitta kontaktuppgifter till seglingens RF-SISU konsulent här.


Projektstöd: Anläggning

Anläggningsstöd för att hjälpa föreningar skapa nya och utveckla befintliga idrottsmiljöer för barn och ungdomar.

Läs mer om projektstöd anläggning här.


Projektstöd

Syftet med Projektstödet är att skapa förutsättningar för idrottsföreningar att utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med idrottsrörelsens förändringsresa Strategi 2025 samt att möjliggöra för fler att vara en del av idrottsrörelsen.

Under perioden 2022-2023 har två övergripande utmaningar prioriterats:

  • Inkludering av underrepresenterade grupper
  • Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer

Läs mer om projektstöd här.


LOK-stöd

Aktivitetsstöd för föreningar som bedriver verksamhet för 7-25 åringar och/eller verksamhet för idrottare med funktionsnedsättning oavsett ålder.

Läs mer om LOK-stödet här.


Lärgrupper

Föreningar som anordnar och rapporterar lärande aktiviteter kan få stöd av RF-SISU. Med lärande aktiviteter menas bl. a. seglarskola, träningsplanering, tävlingsplanering, regelkurser, ledarträffar av olika slag, m.m.

Läs mer om lärgrupper här.