Jollenätverket

Jollenätverket är en möjlighet för stockholmsklubbar med junior- och jolleverksamhet att nätverka och för att samordna eller inspireras till aktiviteter. Nätverket administreras av Stockholms Seglarförbund men det är medlemmarna själva som kommer med inspel och driver frågor och utveckling. 

Nätverket är en direkt kanal mellan klubbarna och Stockholm Seglarförbunds sailcoacher.

Syftet med nätverket är att klubbarna underlätta en dialog och kommunikation om juniorseglingen i Stockholmsområdet med andra klubbar, klassförbund och distrikt. 

Nätverket är en bra inkörsport för nya klubbar med ambitionen att bedriva tränings- och kappseglingsverksamhet att få kontakt med andra klubbar och få information vad som är aktuellt och händer inom Juniorseglingen i Stockholm.

Det är framför allt dom ungdomsvänliga klubbarna som är med nätverket eller klubbar som står i begrepp att bli ungdomsvänliga. Gill Stockholm Cup planeras och administreras i huvudsak i nätverket tillsammans med klubbarna.

På Facebook finns jollenätverket på StSF sida.

Se Stockholms fackbook sida