https://www.svensksegling.se/explorer/images/srs-1.jpg

Kölbåt

Det finns tre grundläggande krav för att få delta i en kappsegling:

1.Att båten anmäls av en klubb eller en medlem i en klubb som är ansluten till Svenska Seglarförbundet och att en medlem är ansvarig ombord (oftast rorsman)

2.Att båten har giltigt mätbrev för sin klass eller överensstämmer med båttypens grundstandard i klass SRS (Svenskt RespitSystem) 

3.Att båten är ansvarsförsäkrad. Anmäl Dig i god tid innan sista anmälningsdag.

Om Efteranmälan godtas finns det angivet i inbjudan till en kappsegling, och då oftast mot förhöjd anmälningsavgift.

Vad krävs för att segla SRS?

Har Du en standardbåt som finns med i SRS-tabellen och som överensstämmer med där angiven grundstandard behövs inget SRS-mätbrev. SRS-systemets båtdata utgör mätbrev och det är båtägaren som svarar för att båten överensstämmer med dessa. Båt som inte finns i SRS-tabellen eller är ändrad/ombyggd/modifierad så att den inte överensstämmer med grundstandard skall ha giltigt SRS-mätbrev. SRS-mätbrev 2009 utfärdas av Svenska Seglarförbundet (SSF). Mätbrev kan utfärdas för båtar som inte finns med i någon av SRS-tabellerna, eller som avviker från båttypens grundstandard. Ett mätbrev innehåller båtens data och ett SRS-tal som gäller i Sverige. Mätbrevet ska uppvisas för aktuell arrangörs kappseglingskommitté utan anmodan. Det är giltigt till och med den 31 december och får sedan förnyas.

Mer info finns det:

Allt du vill veta om SRS - Svenska Seglarförbundet (svensksegling.se)