Medlemskap & avgifter

Bli medlem

Klicka här för att komma till sidan för medlemskapsansökan

Medlemsavgift

StSF fakturerar en årlig medlemsavgift om:

300 kr per klubb + 14,50 kr per klubbmedlem.

Det totala medlemsantalet, baseras på de uppgifter ni lämnar in via årsrapporten till Svenska Seglarförbundet varje år. 

Enligt Svenska Seglarförbundets beräkningsmodell, räknas varje familj som 2,8 medlemmar.  

Röstlängden vid StSF:s årsmöte, baseras på det totala antalet klubbmedlemmar.

Tänk på att de uppgifter ni rapporterar in till SSF ibland gäller först nästkommande år, då många har brutet verksamhetsår.

Svenska Seglarförbundet

Som klubb betalar ni även en medlemsavgift till Svenska Seglarförbundet. Årsavgiften erläggs i samband med klubbrapporten.För mer information och aktuella avgifter, se här>>