För klubben

Stöd och bidrag

Här hittar du information gällande stöd som erbjuds till klubbar som är medlemmar i Svenska Seglarförbundet.

Läs mer här.

 

Klubbutveckling och samverkan

Här hittar du redskap för att utveckla klubben samt information kring Seglardagen och viktiga datum för klubbar att ha i åtanke under året. 

Lär mer här.