https://www.svensksegling.se/explorer/images/srs-1.jpg

Liros Stockholm SRS Cup

 

Liros Stockholm SRS Cup är en tävlingsserie för kappseglare med båtar med SRS-tal. Liros är huvudsamarbetspartner för cupen, se www.lirosropes.se. Liros Cup seglas i flera delar av Sverige både för jollar och enligt SRS. 

Stockholms Seglarförbund vill främja kappseglandet och vill att fler och fler börjar kappsegla samt att de som kappseglar är med på fler regattor.

Regattor i Stockholmsw SRS/SRSs cuper 2024:

Datum Regattor SRS Flerskrov
4 maj Lidingö runt x x
9-12 maj Gullvirerallyt x x
18 maj Ornö runt x x
14-15 juni Kolfiberrodret x x
17 aug Getfotsregattan x  
31 aug SBK Regattan x  
7 sep Nordic Yatch open  x x
14 sep
Lidingö Race
x x

Resultat beräkning:

 • St = Startande deltagare i en regatta totalt (Totalt startande SH båtar)
 • P = Placering i regattan totalt (Placering bland SH båtar på regattan)
 • Alla poäng räknas med en decimal

Formel:

 • 100*(St-P+1)/St

Övriga poäng:

Poäng: Orsak:
1 Båtar som har startat men inte gått i mål DNF, DSQ o.s.v
2 Minst 2 poäng för alla båtar som har ett resultat

Cup information:

Liros Stockholms SRS cup (Inkl shorthand)

 • Poäng beräkning utgår endast med totala placeringen i en regatta. (alla deltagande båtar SRS som SRSs)
 • Man måste ha ett resultat på minst 2 regattor för att delta i cupen
 • De 4 bästa resultaten räknas.
 • Det är anmäld Skeppare/Team med båt som deltar i cupen.

Liros Stockholms SRS cup flerskrov

 • Poäng beräkning utgår endast med flerskrovsbåtar i en regatta.
 • De 3 bästa resultaten räknas.
 • Det är anmäld Skeppare/Team med båt som deltar i cupen.

Avtalet omfattar Liros Stockholm SRS Cup, Liros Mälaren SRS Cup samt Liros Cup Ost: 

 • Liros ska profileras kontinuerligt under cupen i marknadsföring och vid resp. prisutdelning om arrangörerna samtycker. Varje delsegling ska behandlas för sig avseende marknadsföring av Liros samt priser att delas ut till seglare.
 • Om medgivelse sker så bidrar Liros också med priser till seglingen. 
 • Arrangerande klubb har rätt att fakturera Liros 30 kr/deltagande SRS-båt i regattan om överenskommelse om marknadsföring av Liros görs för den seglingen.  

Priser och prisutdelning 

Prisutdelning sker på hösten efter säsongen. StSF kommer kalla till prisutdelning.

Anmälan

Anmälan till de individuella seglingarna sker via den arrangerande klubben. Ingen specifik anmälan behövs till Liros Stockholm SRS Cup. 

Information till arrangörer

Frågor/information

Kontakta Mårten Blixt för ytterligare information om seglingarna samt om samarbetet med Liros.