Regler SRS cuper 2022

Regler kring Liros Stockholm SRS Cup och Liros Mälaren SRS Cup

Klasser:

 • Liros Stokholms SRS cup (Kölbåt)
 • Liros Stokholms SRSs cup (Kölbåt shorthand)
 • Liros Stockholm SRS cup (Flerskrov)
 • Liros Mälarens SRS cup

Regattor:

 • Ingående regattorbeslutas av styrelsen i StSF efter överenskommelse med arrangörsamt med samarbetspartner Liros.
 • Regattor väljs ut så att alla seglare med båt som har ett SRS-tal kan delta.
 • Regattorna skall vara fördelade distriktet.

Deltagare:

 • Deltagare är seglare med båt som har ett SRS-tal.
 • Alla seglare oavsett nationalitet kan delta.
 • Åldersbegränsning är 12år, dvs deltagande räknas med i cupen det år seglaren fyller 12år. Ålderbegränsar dock inte deltagande i en delsegling. Arrangören ansvarar för att informera StSF om ålder.

Priser:

 • Priser utdelas av arrangör per delsegling i alla klasser. Nyttopriser kan lottas ut bland alla seglare som deltar i prisutdelningen. Priser i cupen utdelas på ett höstmöte som StSF kallar till.

Poängberäkning cup:

Resultat beräkning:

 • St = Startande deltagare i en regatta totalt (Totalt startande SH båtar)
 • P = Placering i regattan totalt (Placering bland SH båtar på regattan)
 • Alla poäng räknas med en decimal

Formel:

 • 100*(St-P+1)/St

Övriga poäng:

Poäng:

Orsak:

1

Båtar som har startat men inte gått i mål DNF, DSQ o.s.v

2

Minst 2 poäng för alla båtar som har ett resultat

 

Resultat:

 • Arrangör ansvarar för att publicera resultat på arrangörens webbplats.
 • StSF ansvarar för att publicera sammanställda cupresultat på stsf.se

Uppdaterat 22-03-04 Mårten Blixt