Arrangera

Information till arrangörer

 

Avtal med Liros

Liros ska profileras kontinuerligt under cupen i marknadsföring och vid resp. prisutdelning om arrangörerna samtycker. Varje delsegling ska behandlas för sig avseende marknadsföring av Liros samt priser att delas ut till seglare.

I de regattor som ingår i cupen skall båtar föra Liros dekal om medgivelse görs med arrangerande klubb om detta. Om medgivelse sker så bidrar Liros också med priser till seglingen.

Arrangerande klubb har rätt att fakturera Liros 30 kr/deltagande SRS-båt i regattan om överenskommelse om marknadsföring av Liros görs för den seglingen. 

Läs sammanfattning av avtalet här. 

Priser och prisutdelning

Prisutdelning kommer ske efter säsong. StSF kallar till en prisutdelning.

Anmälan

Anmälan till de individuella seglingarna sker via den arrangerande klubben. Ingen specifik anmälan behövs till Liros Mälaren SRS Cup.

Information till arrangörer

Frågor/information

Kontakta Mårten Blixt för ytterligare information om seglingarna samt om samarbetet med Liros.