Bidrag

Som klubb ansluten till Svenska Seglarförbundet kan du ansöka för olika typer av bidrag.

Utbildningsbidrag

Bidrag för genomförd utbildning av en ledare som planerar och genomför den idrottsliga verksamheten för barn och ungdomar mellan 7-20 år. Bidraget är på 700 kr per deltagare och kan beviljas först efter avslutad och godkänd kurs.

Utbildningar som beviljas bidrag:
 • Instruktör/Tränare Grön
 • Tränare Blå
 • Tränare Röd (per delkurs)

För att erhålla utbildningsstöd krävs att klubben uppfyller generella grundvillkor.

Läs mer om generella grundvillkor här.

Läs mer om utbildningsbidraget här.

Så här ansöker du.


Redskapsbidrag

Bidrag för att göra föreningsmiljön mer inkluderande för underrepresenterade grupper av barn och ungdomar och för att fler ska stanna inom seglingen. Bidraget gäller stöd för inköp av redskap (jolle, kölbåt eller bräda) och omfattar max 50% av inköpskostnaden, samt max 50 000 kr per redskap och/eller klubb per år.

Kriterier:
 • Uppfylla generella villkor för SSF idrottsmedel.
 • Tydligt framgå att bidraget används för att göra föreningsmiljön mer inkluderande för underrepresenterade grupper och/eller att hålla kvar fler inom seglingen.
 • Tydligt framgå att det riktar sig mot målgruppen 13-20 åringar.
 • Klubben undertecknar redskapsköpeavtal över 4 år där beviljat bidrag avskrivs med 25% per år.
 • Klubben redovisar en tydlig avskrivningsplan för båten/båtarna.
 • SSF får möjlighet att nyttja redskapen upp till 7 dagar/båt och år i upp till 4 år.
 • Faktura/kvitto biläggs.

Läs mer om redskapsbidraget här.

Så här ansöker du.


Återstartsstöd

Återstartsstödet är till för att hjälpa klubbar med uppstart av verksamhet efter pandemins effekter. Klubben kan utforma projektet efter egna behov och förutsättningar, och kan söka för upp till två aktiviteter inom kategorierna "Utbildning" och "Seglingsaktivitet."

Se exempel på hur projekten kan se ut här.


Kriterier

 • Betald Medlemsavgift till SSF och distriktet
 • Minst 80% av medlemmar i IdrottOnline eller minst 2000 medlemmar
 • Redovisar LOK-stöd för berättigade aktiviteter
 • Skickat in en återrapport för tidigare erhållna bidrag. 

Läs mer här.