Bidrag

Som klubb ansluten till Svenska Seglarförbundet kan du ansöka för olika typer av bidrag.
Just nu är änsökningsmöjligheten stängd. Ansökningsperioden för 2024 startar i månadsskiftet jan/feb, tills dess kommer sidan att vara uppdaterad. 

Upprustningsbidrag

Har ni en seglarskolebåt som behöver lagas eller segel och skot som sett sina bästa dagar, nu har ni chansen att söka ett upprustningsbidrag. Det kan också användas till nya låneflytvästar, seglarkläder för utlåning eller annan icke-personlig utrustning. 

Villkor för upprustningsbidrag:

▪ Uppfylla generella villkoren för Seglarförundets idrottsmedel

▪ Det ska tydligt framgå att bidraget används för att göra föreningsmiljön mer inkluderande för underrepresenterade grupper och/eller en utveckling av den ordinarie verksamheten som gör att fler stannar inom seglingen. (nytt för 2022-2023).

▪ Det ska tydligt framgå att verksamheten riktar sig till målgruppen 13-20år.

▪ Kvitto biläggas ansökan efter inköp

- Max 20 000kr per klubb.


Redskapsbidrag

Bidrag för att göra föreningsmiljön mer inkluderande för underrepresenterade grupper av barn och ungdomar och för att fler ska stanna inom seglingen. Bidraget gäller stöd för inköp av redskap (jolle, kölbåt eller bräda) och omfattar max 50% av inköpskostnaden, samt max 50 000 kr per redskap och/eller klubb per år.

Kriterier:
 • Uppfylla generella villkor för SSF idrottsmedel.
 • Tydligt framgå att bidraget används för att göra föreningsmiljön mer inkluderande för underrepresenterade grupper och/eller att hålla kvar fler inom seglingen.
 • Tydligt framgå att det riktar sig mot målgruppen 13-20 åringar.
 • Klubben undertecknar redskapsköpeavtal över 4 år där beviljat bidrag avskrivs med 25% per år.
 • Klubben redovisar en tydlig avskrivningsplan för båten/båtarna.
 • SSF får möjlighet att nyttja redskapen upp till 7 dagar/båt och år i upp till 4 år.
 • Faktura/kvitto biläggs.

Läs mer om redskapsbidraget här.

Så här ansöker du.


Återstartsstöd

Återstartsstödet är till för att hjälpa klubbar med uppstart av verksamhet efter pandemins effekter. Klubben kan utforma projektet efter egna behov och förutsättningar, och kan söka för upp till två aktiviteter inom kategorierna "Utbildning" och "Seglingsaktivitet."

Se exempel på hur projekten kan se ut här.


Kriterier

 • Betald Medlemsavgift till SSF och distriktet
 • Minst 80% av medlemmar i IdrottOnline eller minst 2000 medlemmar
 • Redovisar LOK-stöd för berättigade aktiviteter
 • Skickat in en återrapport för tidigare erhållna bidrag. 

Läs mer här.