Våra klubbar

I Stockholmsdistriktet finns ca 100 klubbar som bedriver verksamhet inom bräd-, kölbåt- och jollesegling. Nedan hittar du uppgiter till samtliga.