Vägning och mätning för SRSv

 • Båten måste vara förberedd för att kunna vara inmätningsbar.
 • Det gäller då att inga onödiga saker får vara i båten eller ska vara snabbt att ta bort innan mätning.
 • Anser mätman att båten inte är klar för mätning måste man ändå betala för inmätningen
 • Har ni frågor om något skall vägas in i båten, fråga mätman god tid innan inmätningen.

Läs följande text nedan:

Båtens minsta tillåtna vikt i ton med två decimalers noggrannhet i SRS-trim, dvs. med max den utrustning ombord som är tillåten enligt tabellen nedan. Gäller det en Klassbåt så är det klassreglerna för båttypen som gäller vid vägning. Båtar vägda innan 2020 får automatiskt omräknat deplacement för att matcha den nya utrustningsstandarden vid vägning. Båtar som har SRSv-mätbrev får behålla detta utan omvägning.

Följande utrustning får finnas ombord om den är obligatorisk vid kappsegling enligt båtdatabladet, SRS-mätbrevet eller SRSv-mätbrevet:

 • Eventuell invändig ballast (skall vara ordentligt förankrad, se Offshore Special Regulations).
 • Fast inredning, nedgångsluckor och durkar.
 • Motor (inom- eller utombordsmotor med tillhörande bränslesystem)
 • Mast bom, spinnakerbom och peke/bogspröt med tillhörande beslag samt löpande rigg, tex fall, kick, storskot, trimlinor för travare, häckstag etc.
 • Roder, ratt, rorkullt, rorkultsförlängare, autopilot och andra styrmekanismer.
 • Fast installerade batterier, elektrisk utrustning och kompass(er).
 • Pulpit/pushpit, mantåg och mantågsstöttor.
 • Dynor, bord och dörrar.
 • Spis och värmare.

Saker som inte får vara ombord vid vägning:

 • Segel, kapell och sprayhood.
 • Lösa skot, block och vinschhandtag.
 • All flyttbar säkerhetsutrustning, inklusive brandsläckare och livflotte.
 • Sängkläder och handdukar.
 • Köksutrustning samt gasolflaskor.
 • proviant
 • Verktyg och reservdelar
 • Personlig utrustning, navigationsutrustning, sjökort, etc.
 • Ankare, ankarkättning, ankarlina, förtöjningsgods och fendrar
 • Tankar, utom hydraultankar, skall vara tomma (Om det inte är möjligt att tömma bränsletanken inför vägning så skall den vara full och volymen skall bestämmas och vikten av bränslet skall dras bort från båtens totala deplacement.

Skall utrustning anses som fast monterad skall den vara permanent monterad med skruv och/eller lim. Exempel på fast monterad utrustning kan t.ex. vara: värmare, kylskåp, varmvattenberedare, stereoanläggning och instrumentsystem.

Viss utrustning är populär att ta ur innan kappsegling som t.ex. salongsbord och dynor. Viktigt att tänka på här är att om båten är vägd med dynor och bord så ska samma dynor och bord vara ombord vid kappsegling.

En utombordsmotor som ingår i en mätbrevsbåts vikt skall, om inte annat anges i mätbrevet, föras på sitt fäste under kappsegling.