Årsmöte för Stockholms Seglarförbund 2024

  • 4 jan 2024

image: Årsmöte för Stockholms Seglarförbund 2024

2024 års årsmöte för Stockholms Seglarförbund kommer att genomföras torsdag 15 februari. Det finns möjlighet att delta fysiskt såväl som digitalt.

Anslutna klubbar i Stockholmsdistriktet kallas till årsmöte den 15 februari 2024

Tid: 18:30 – ca 20:45

Plats:  Möteslokalen i anslutning till SSF kansli på af Pontins väg 6, 115 21 Stockholm, eller Digitalt via Teams. Länk kommer att skickas ut till anmälda deltagare dagen innan mötet.

Program

18.30-19.00     Förberedelser anslutning och förbindelseprov
                          Fika för dem som är på plats i möteslokalen.

19:00-19:20     Senaste information om Seglarförbundets Distriktsutredning

19.25-19.30     Bestämmelser för mötets genomförande gås igenom.

19.30-20.45     Årsmöte med dagordning enligt stadgarna                 

Dagordning för årsmöte enligt StSF:s stadgar §13

Länkar till övriga underlag kommer publiceras här nedan.

Anmälan senast 11 februari till kansli@stsf.se. Ange klubb, namn och e-postadress som du vill få länken till mötet skickad till. Glöm inte att insända fullmakt för ombudet.

Varmt välkomna!

Handlingar