Kandidater till StSF:s styrelse

  • 13 nov 2023

image: Kandidater till StSF:s styrelse

Brev från valberedningen i Stockholms Seglarförbund till förbundets medlemsklubbar.

Valberedningen arbetar på uppdrag av årsstämman och dess arbetsuppgift är att ge förslag till förtroendevalda, dvs. nya och omval av ledamöter till styrelsen och revisorer. 

Styrelsen består av 9 ledamöter som väljs på två år. 5 ledamotsplatser är aktuella för nyval inför kommande två år.

Valberedningen önskar förslag till kandidater inför nästa och kommande mandatperioder under november månad 2023. 

Med vänliga hälsningar 

Ordförande Lars Gustafsson, 073-021 14 92, larspatrik.gustafsson@gmail.com 

Ledamot Peter Witt, 073-398 86 01, peter@famwitt.se 

Ledamot Martin Wigforss,  martin.wigforss@gmail.com

Uppdatering 2024-02-07

Till STSF styrelse söks för mandatperioden 2024-2026 nomineringar för två ledamöter och en ordförandekandidat (väljs på ett år). Vi vet att det är utmanande att hitta personer som är villiga att göra en idéell insats, men det är också en möjlighet att driva frågor man brinner för i ett energigivande sammanhang.

Status per 20240207 är att det finns 2 ledamotskandidater som har accepterat nominering