Kandidater till StSF:s styrelse

  • 13 nov 2023

image: Kandidater till StSF:s styrelse

Brev från valberedningen i Stockholms Seglarförbund till förbundets medlemsklubbar.

Valberedningen arbetar på uppdrag av årsstämman och dess arbetsuppgift är att ge förslag till förtroendevalda, dvs. nya och omval av ledamöter till styrelsen och revisorer. 

Styrelsen består av 9 ledamöter som väljs på två år. 5 ledamotsplatser är aktuella för nyval inför kommande två år.

Revisor är ute för nyval/omval.

Valberedningen önskar förslag till kandidater inför nästa och kommande mandatperioder under november månad 2023. 

Med vänliga hälsningar 

Ordförande Lars Gustafsson, 073-021 14 92, larspatrik.gustafsson@gmail.com 

Ledamot Peter Witt, 073-398 86 01, peter@famwitt.se 

Ledamot Martin Wigforss,  martin.wigforss@gmail.com