Tränare Blå 2023

Tränare Blå 2023 5 jan 2023

image: Tränare Blå 2023

Årets 'Tränare Blå'-utbildning startar nu i januari och sträcker sig över vinterhalvåret med avslut i april. 

Utbildningen bygger på Träningslärans blå nivå och innefattar såväl teori som praktik där föreläsningar, grupparbeten och enskilda arbetsuppgifter varvas.

Kursens teoretiska delar kommer att hållas såväl fysiskt som digitalt via Teams och dom praktiska delarna kommer vara 2 heldagar kl.9-17. Du behöver avsätta ca 4 tim för hemstudier utspritt mellan träffarna.


Målgrupp för kursen är instruktörer/tränare av klubbens kappseglare i steget efter grön nivå.

Mer info och anmälan