Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 2022

23 JAN 2022 21:00
Stockholms seglarförbund kallar till årsmöte 2022. Under rådande omständigheter så kommer årsmötet att genomföras digitalt onsdagen den 16 februari. Årsmöteshandlingar finns nu publicerade.
  • Uppdaterad: 22 JAN 2022 16:08

Denna sida kommer att uppdateras med mer information och länkar till alla årsmöteshandlingar.

Årsmöteshandlingar

(Förslag på valberedning kommer att publiceras senare i veckan)

- Slutligt program och dagordning
- StSF verksamhetsberättelse för 2020-2021
- StSF årsbokslut 2020-2021
- Valberedningens förslag till årsmötet samt förslag till valberedning
- Verksamhetsplan för 2022
- Rösttal StSF för 2021
- Fullmakt för röstberättigade ombud

OBS Fullmakter insändes till StSF via e-post till This is a mailto link senast 2022-02-16 kl 12.00

Kallelse till årsmöte 16 november 2022

Ordförandens handbrev inför årsmötet samt kallelse, program och dagordning som pdf finns här.

Tid: 2022-02-16, kl 18:30 – ca 20:30

Plats: Digitalt via Teams eller ZOOM. Länk kommer att skickas ut till anmälda deltagare

 

Preliminärt program

18.30-19.00 Förberedelser anslutning och förbindelseprov

19.00-19.05 Bestämmelser för mötets genomförande gås igenom.

19.05-20.00 Årsmöte med dagordning enligt stadgarna

20.00-20.15 Paus

20.15-21.00 Konstituerande styrelsemöte

 

Prelimimär dagordning för årsmötet

1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd.

2. Fastställande av föredragningslista för mötet.

3. Fråga om mötets behöriga utlysande.

4. Val av ordförande för mötet.

5. Val av sekreterare för mötet.

6. Val av två protokollsjusterare att jämte mötets ordförande justera årsmötets protokoll samt erforderligt antal rösträknare.

7. Behandling av verksamhets - och förvaltningsberättelser: a. StSF styrelses verksamhetsberättelse för 2020-2021 b. StSF styrelses förvaltningsberättelse för samma tid som i a). c. StSF revisorers berättelse för samma tid som i a).

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelses förvaltning.

9. Val ordförande i StSF, tillika ordförande i StSF:s styrelse för en tid av ett år.

10. Val av ledamöter i StSF:s styrelse för en tid av två år.

11. Val av minst en revisor och en personlig suppleant för en tid av ett år.

12. Val av ordförande i valberedningen för en tid av ett år

13. Val av en ledamot och en suppleant i valberedningen för en tid av två år.

14. Beslut om val av ombud och erforderligt antal suppleanter till Seglardagen.

15. Beslut om val av ombud och erforderligt antal suppleanter till DF-mötet.

16. Behandling av förslag, (motioner), som getts in till StSF:s styrelse samt StSF:s styrelses förslag (Inga förslag eller motioner har lämnats in.)

17. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhetsåret.

18. Faställande av årsavgifter och andra avgifter

19. Mötets avslutande

Underlagen till årsmötet publiceras på stsf.se senast 1 feb 2022.

Anmälan

Anmälan senast 15 februari till This is a mailto link. Ange klubb, namn och e-post adress som du vill få länken till möte skickad till.

Varmt välkomna!

Seglarhälsningar från styrelsen för Stockholms Seglarförbund

Skribent: Anders Ryrfeldt
E-post: This is a mailto link


SOCIALA MEDIER

facebook logo      instagram logo


SAMARBETSPARTNERS 

seapax logga liten

 

Gill

 liros logo

Suzuki KGK Motor

 

search logo

 

whtmr

 

Surfspot

 

Postadress:
Stockholms Seglarförbund
c/o Svenska Seglarförbundet, Af Pontins väg 6
115 21 Stockholm

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info