Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 2019

10 SEP 2019 21:43
Stockholms seglarförbund kallar till årsmöte 2019 - handlingar publicerade
 • Uppdaterad: 10 SEP 2019 21:43

Program och dagordning.

Tid: 2018-10-23, kl 17:45 – ca 20:00 (enklare förtäring serveras från kl 17:30).

Plats: Rosenvik, Af Pontins väg 6, 115 21 Stockholm

Underlag till mötet finns här

Program 

17.45-18.30 Samling och information om aktuella frågor                  

18.30-19.00 Prisutdelningar

                      - Liros Stockholm SRS cup

                      - Liros Mälaren SRS cup

                      - Gill Stockholm Cup                               

19.00-19.15 Paus med fika                     

19.15-20.00 Årsmöte med dagordning enligt stadgarna                   
20.00-20.15 Paus              

20.15             Konstituerande styrelsemöte                 

Dagordning årsmötet

 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd.
 2. Fastställande av föredragningslista för mötet.
 3. Fråga om mötets behöriga utlysande.
 4. Val av ordförande för mötet.
 5. Val av sekreterare för mötet.
 6. Val av två protokollsjusterare att jämte mötets ordförande justera årsmötets protokoll samt erforderligt antal rösträknare.
 7. Behandling av verksamhets - och förvaltningsberättelser:
  1. StSF styrelses verksamhetsberättelse för tiden 1/9 2018 – 31/8 2019
  2. StSF styrelses förvaltningsberättelse för samma tid som i a).
  3. StSF revisorers berättelse för samma tid som i a).
 1. Fråga om ansvarsfrihet för styrelses förvaltning.
 2. Val ordförande i StSF, tillika ordförande i StSF:s styrelse för en tid av ett år.
 3. Val av ledamöter i StSF:s styrelse för en tid av två år.
 4. Val av minst en revisor och en personlig suppleant för en tid av ett år.
 5. Val av ordförande i valberedningen för en tid av ett år
 6. Val av två ledamöter och två suppleanter i valberedningen för en tid av två år.
 7. Beslut om val av ombud och erforderligt antal suppleanter till Seglardagen.
 8. Beslut om val av ombud och erforderligt antal suppleanter till DF-mötet.
 9. Behandling av förslag, (motioner), som getts in till StSF:s styrelse samt StSF:s styrelses förslag
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhetsåret.
 11. Faställande av årsavgifter och andra avgifter
 12. Mötets avslutande

Underlagen till årsmötet publiceras på stsf.se senast 9 okt.

Svara gärna till This is a mailto link om du tänker närvara.

Valnämnden önskar få in förslag till personer till styrelsen. Skicka gärna förslag till This is a mailto link.

 

Varmt välkomna!

Seglarhälsningar från styrelsen för Stockholms Seglarförbund

Skribent: Olof Granander
Epost: This is a mailto link


SOCIALA MEDIER

facebook logo      instagram logo


SAMARBETSPARTNERS 

seapax logga liten

 

Gill

 liros logo

Suzuki KGK Motor

 

search logo

 

whtmr

 

Surfspot

 

Postadress:
Stockholms Seglarförbund
c/o Svenska Seglarförbundet, Af Pontins väg 6
115 21 Stockholm

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info