Seglardagen svänger och vill pröva flera alternativ

  • 3 nov 2023

Förbundsstyrelsens förslag avslogs på söndagens extra Seglardag. Efter omröstning stod det klart att det nuvarande förslaget pausas och istället uppdrogs åt Förbundsstyrelsen att arbeta fram alternativa förslag där också bedömda konsekvenser redovisas.

I söndags genomfördes den Extra Seglardagen för att ta ställning till det förslag som styrelsen lämnat för fortsatt arbete med Seglarförbundets regionala organisation. Förslaget byggde på det beslut som Seglardagen 2023 antog innebärande att vi ska skapa färre distrikt och en enhetlig organisationsstruktur mellan lokal regional och central nivå. Med stort engagemang från många av våra förtroendevalda runt om i Sverige har ett fortsatt utredningsarbete genomförts under våren och hösten. Bl.a. har distriktens uppgifter definieras tydligt. 

Läs mer

 

 

Delrapport ny organisation

Förbundsstyrelsens förslag – ny distriktsorganisation