Bidrag till klubben

  • 14 feb 2024

Nu har Svenska Seglarförbundet öppnat för bidragsansökningar inom ramen för Idrottsmedel. Fyra olika inriktningar är möjliga att söka för. 

Från Seglarförbundet finns fyra möjliga bidrag: 

Redskapsbidrag (jolle, kölbåt eller bräda)
projektet syfta till att: 

- att göra föreningsmiljön mer inkluderande för underrepresenterade grupper av barn och ungdomar i åldern 13-25år. 
- att utveckla eller implementera nya tränings- och tävlingsformer för  
målgruppen.

Läs mer om hur ni ansöker här >>