VKSFs årsmöte 2023

  • 30 nov 2023

Den 29 november samlades styrelsen, ett antal klubbar samt årets pristagare i Sjöräddningssalen i Långedrag för att genomföra Västkustens Seglarförbunds årsmöte.

VKSFs styrelse och kansli vill tacka Rasmus Alnebeck, som avböjt omval, för hans engagemang i Västkustens Seglarförbunds styrelse.

Ett stort tack också till Dan Björkman som ställde upp som mötesordförande, vår revisor Magnus Dahlberg, samt valberedningens ordförande, Göran Johnsson.

I samband med årsmötet så var det också sanktioneringsmöte. Kansliet kommer att kontakta de arrangörer, där det föreligger eventuella konflikter.

Styrelse 2023-2024