Styrelse 2023-2024

Ordförande:
Johan Westling 0708-51 98 20

Vice ordförande:
Kerstin Holmberg, 070-843 97 67

Kassör
Karl-Axel Falck, 0705-255106

Sekreterare:
Karin Koritz

Ledamöter:
Magne Möller
Bert Isaksson
Helena Carlgren 
Andreas Landahl
Ida Gabrielsson
 

Valberedning:

Göran Johnsson, SS Viken Ägir, sammankallande
goran-johnsson@telia.com, tel. 070-1711367

Karin Knigge, Klubbkonsulent, karin@ssf.se,
tel. 0739-347780

Mayra Caldiz, Sotefjordens SS, mcaldiz@yahoo.com