Aktuella utbildningar - VKSF

9-10 mars 2024 Förhandlingsdomare Blå - Göteborg

Utbildningen vänder sig till dig som vill lära dig leda en protestkommitté vid kappseglingar på blå nivå. 

Mål med kursen: efter avslutad kurs skall deltagaren kunna fungera som medlem i en protestkommitté oavsett nivå och som ordförande på regional (blå) nivå. 

Förkunskapskrav:
- Genomgången regelkurs/godkänt regelprov- Genomgången kurs "Seglingens ledarskap - grund" 

Kursen genomförs fysiskt med föreläsningar, diskussioner, grupparbeten och enskilt arbete.

Mer info och anmälan

Har du ocn din klubb behov av att utbilda funktionärer? Skicka en intresseanmälan till vårt kansli.