Aktuella utbildningar - våren 2023

Blå Seglingsledare


Utbildningen vänder sig till dig som skall verka som seglingsledare/funktionär vid kappseglingar på blå nivå.

Teori 21 Mars, 4 & 11 april
Praktik 15-16 April i Hjuvik

Anmälan och mer info
--------------------------------------------------------

 

Blå förhandlingsdomare 17-18 mars, Stockholm


Utbildningen vänder sig till seglare och ledare som vill lära sig leda en protestkommitté vid kappseglingar på blå nivå. 

 

Anmälan och mer info

--------------------------------------------------------

 

Instruktör/tränare

 

Utbildningen vänder sig till dig som skall verka som instruktör/tränare på klubbens seglarskola eller i dess gröna träningsgrupper.

 

Vi erbjuder två stycken utbildningar under våren, en dagkurs och en internatutbildning på Aeolusön

Alt. 1 Instruktör/tränare – dagkurs

Denna kurs innefattar en förberedande digital kväll, tre dagar med teori & praktik på både land och vattnet samt en fortbildningsdag på hösten 2023. 

Anmälan och mer info


Alt 2. Instruktör/tränare – internat, Aeolusön, Kristi Himmelfärdshelgen 2023

Denna kurs innefattar fyra dagar med teori & praktik på både land och vattnet på Aeolusön samt en fortbildningsdag på hösten 2023.

Anmälan och mer info

--------------------------------------------------------

Grundläggande resultathantering och Sailwave…

 

Grundläggande resultathantering

Detta är en kurs för dig som vill lära dig grunderna för en lyckad resultathantering. Kursen genomförs digitalt på länk och går igenom följande förberedelser
- Kultur & struktur
- Uppsättning av regatta – Sailarena
- Förberedelser inför regattan
Kursdatum och länk till anmälan

22 mars kl. 19.00-21.00

--------------------------------------------------------

Sailwave – grundkurs

Kursen genomförs digitalt på länk och går igenom följande
- Programhantering
- Processen från registrering till publicerat slutresultat.
Kursdatum och länk till anmälan

28 mars kl. 19.00-21.00
--------------------------------------------------------

 

Sailwave – Fördjupning

Kursdatum och länk till anmälan
Olika klasser/SRS                         30 mars kl. 19.00-21.00
Grupphantering                          17 april kl. 19.00-21.00
ORC                                               19 april kl. 19.00-21.00
--------------------------------------------------------

 

SSF - satsning på utbildning 2023