Liros Cup 2024

Västkustens Seglarförbund hälsar alla jolleseglare, såväl deltagare med vissa kunskaper och erfarenheter, såsom rutinerade seglare välkomna till årets upplaga av Liros Jolle Cup.

Cupen är i år en gemensam Cup innehållande 14 delseglingar utmed västkusten, allt från den 27 april till den 31 augusti.

Följande klasser ingår i Cupen.

Optimist A, Optimist B, Zoom 8, ILCA  4 (= Laser 4.7) , ILCA 6 (= Laser Radial), ILCA  7 (= Laser Standard), E-jolle, RS Feva,  RS Tera Sport,  RS Tera PRO, RS Aero 5, 6, 7, och 9, samt 29er.

Samtliga klasser seglar enligt Svenska Seglarförbundets definitioner på blå nivå.

Vi rekommenderar även att arrangören har en Optimist C klass, på grön nivå, (gärna på separat bana). Denna klass C ingår inte i Cupen.

För mer ingående information om de olika tävlingsnivåerna, se Svenska Seglarförbundets hemsida

Regler för de seglare som är födda 2012 eller tidigare.

 • Varje ingående regatta räknas som en segling.
 • Placeringar ger poäng enligt lågpoängsystemet.
 • Samtliga resultat i en regatta räknas i respektive klass.
 • De 5 bästa regattaresultaten räknas i Cupen.
 • I respektive klass skall minst 4 regattor genomföras med minst 3 deltagare i varje klass för att priser skall kunna delas ut i Cupen
 • Är resultatet DNC (= did not come) i alla seglingar, eller i någon av regattorna, kommer poängen i sammanräkningen bli antal deltagare i serien +1 poäng.

Regler = tillägg för 2-mans båtar

 • Den besättning som seglar första regattan tillsammans, räknas som den ordinarie besättningen, om inte annat meddelas tävlingsledningen vid första regattan
 • En seglare från den ordinarie besättningen måste alltid ingå i besättningen på de följande regattorna.
 • Endast den ordinarie besättningen kan få pris och bli omnämnd.

Regler för seglare födda 2013 eller senare.

 • Optimist B, Zoom 8, RS Feva, RS Tera Sport, RS PRO, och ILCA 4.
 • Varje ingående regatta har sitt eget resultat i respektive klass. Ingen sammanräkning av placeringar sker i Cupen.
 • Varje regatta man deltager på ger ett flitpoäng, och endast flitpoäng summeras.
 • Flitpris delas ut till de seglare som deltagit på minst 4 regattor av 14 stycken regattor.

Följande priser delas ut i Liros Cup.

 • Bästa serieresultat i respektive klass, för seglare födda 2012 eller tidigare som deltagit på minst 5 regattor, där det i minst 4 av regattorna har varit mer än 3 deltagare i klassen.
 • Flitpriser delas ut till alla seglare födda 2013 eller senare, som deltagit i minst 4 regattor av 14 stycken.
 • Prisutdelning för Liros Cup sker i samband med DM i Kullavik den 19 oktober 2024.
 • Resultat och flitpoäng redovisas fortlöpande på Västkustens Seglarförbunds hemsida

Foto Peter Johansson 

Ladda ner folder