Blå förhandlingsdomare

  • 6 nov 2023

Behöver din klubb licensierade förhandlingsdomare inför säsongen 2024? Nu kan vi erbjuda er ett utbildningstillfälle i Göteborg den 9-10 mars 2024.

Utbildningen vänder sig till dig som vill lära dig leda en protestkommitté vid kappseglingar på blå nivå. 

Föreläsare: Charlotte Greppe, Tina Örtendahl

Mål med kursen: efter avslutad kurs skall deltagaren kunna fungera som medlem i en protestkommitté oavsett nivå och som ordförande på regional (blå) nivå. 

Förkunskapskrav:
- Genomgången regelkurs/godkänt regelprov-
- Genomgången kurs "Seglingens ledarskap - grund" 

Kursen genomförs fysiskt med föreläsningar, diskussioner, grupparbeten och enskilt arbete.

Mer info och anmälan