Samarbetsmöte

 • 7 feb 2023

Måndagen den 30 januari hölls ett diskussions- och samarbetsmötet kring gruppindelning och samträning på västkusten. Ca. 10 klubbar var representerade och det blev bra samtal som varvades med information.

I summeringen av mötet framgår ett antal sakar som kan vara bra att tänka på när man gör gruppindelningar för barn och ungdomar. Det vore skönt att få ett enkelt råd; gör så här! Men eftersom förutsättningarna på varje klubb ser olika ut och alla seglare är olika så är det största medskicket att varje gruppindelning ska ske utifrån individens bästa, vara genomtänkt och inte permanent.

Summering från mötet

Att ta med från info och diskussioner kring gruppindelning

 • Ska man ha gruppindelning?
 • Varför har vi gruppindelning? Vad ska grupperna heta?
 • Inget enkelt svar på gruppindelning då varje klubb, grupp av seglare, antal seglare mm ser olika ut.
 • Gruppindelning ska vara genomtänkt och medveten
 • Ej permanent utan dynamisk
 • Se till varje individs bästa; Kul, utvecklande, lärande, spänning och kompisar
 • Socialt, Kunskapsnivå, Ålder
 • Viktigt att ha en dialog mellan tränare och träningsansvarig bla vid gruppindelning
 • Försöka ha samsyn med föräldrar (ofta är det dom som är missnöjda)
 • Inte så mycket fokus på tävling och resultat
 • Spannet på en blå seglare kan vara ganska stort. Är man i början av att bocka av den blå målprofilen eller är man nästan klar?

Utmaning

 • Föräldrar som inte är nöjda med gruppen/lagen
 • Krävs tid och kunskap om seglarna och gruppen, dialog och engagemang

Dokumentation från mötet

Övrigt som dök upp och samlade länkar