Mer glädje i fokus

  • 16 nov 2022

De senaste åren har varit mycket speciella. Först en pandemi som tvingade oss att gå rakt emot det som det ideella föreningslivet bygger på – att träffas.

Därefter kom kriget i Ukraina, räntehöjningar och ett skenande elpris att prägla våra tankar. Nu tar Kaparen hjälp av Ingvar Bengtson för att återskapa en föreningskultur som bygger på mer glädje och ett förhållningssätt där medlemmar trivs och vill vara delaktiga.

Oavsett verksamhet så är det viktigt att följa utvecklingen och förstå hur den påverkar oss. Under pandemiåren har förutsättningarna förändrats nästan dagligen, och det har ibland ställts orimliga krav på det ideella föreningslivet. Man har på olika sätt tvingats agera utifrån ett företags perspektiv, och inte minst gäller det flödet av information där medlemmarna förväntar sig snabb respons på mejl, dagliga uppdateringar på Facebook och andra sociala medier samt en trevlig, informativ och levande hemsida. När nya styrelsemedlemmar tillträtt har mötena under lång tid skett via Teams. Det fungerade eftersom alternativet var att inte ha möten alls, men tyvärr försvann glädjen och den sociala gemenskapen på vägen.

– Vi kom till en punkt där vi kände att många inte längre tyckte det var lika roligt att engagera sig. Det blev för mycket administration och för lite segling och socialt umgänge helt enkelt. Detta vill vi nu ändra på, säger Henric Gillerberg, ordförande i Kaparen.

Västkustens Seglarförbund har gjort samma reflektion och ser en lite nedåtgående trend i distriktets klubbar efter pandemin. Därför bjöd förbundet in till en annorlunda klubb- och ordförandekonferens tillsammans med Ingvar Bengtson, som har lång erfaren av att utveckla organisationer i såväl förenings- som arbetsliv. Han har även ingått i Sveriges Olympiska Kommittés mentala rådgivningsgrupp och bland annat haft uppdrag åt landslagen i segling, alpint, handboll och badminton samt arbetat med idrottpsykologiskt stöd. Syftet med klubbkonferensen var bland annat att förstå vikten av att skapa en vinnande och hållbar föreningskultur och att hitta förståelsen till vad det är som gör att man vill engagera sig oavsett vilken typ av förening det handlar om.

– Det är viktigt att vi börjar se varandra mer för dem vi är, än för det vi gör. Att alla ska bli sedda och känna sig välkomna har vi arbetet mycket med tidigare i Kaparen, men vi kan göra ännu mer. Det spelar ingen roll om klubbhuset är fint, motorerna servade och kappseglingsförrådet är städat om vi inte har en förening där grunden bygger på att människor känner glädje. Mitt deltagande på Västkustens seglarförbunds träff blev en ögonöppnare, och jag känner att vi tillsammans kan göra mer som fokuserar på att ha roligt, fortsätter Henric.

Att få igång detta arbete är viktigt, men också att förstå att det är en process som hela tiden pågår. Ett första steg blev att bjuda in Kaparens styrelse, inklusive valberedningen, till ett förankringsmöte tillsammans med Ingvar. Detta möte blev en välbehövlig energiboost, och kvällen avslutades med känslan av att vara något på spåren.

– Nu ska vi ta detta arbete vidare och kommer bjuda in medlemmarna till fler aktiviteter och våra ledord på vägen framåt är motivation, tillit, kultur, ledarskap, samhörighet, vikänslor, mental hälsa, personlig utveckling, empati, harmoni och livskvalitet, avslutar Henric.

Exakt vart detta leder vet vi inte, men det är härligt att äntligen vara på väg!