Stöd & Bidrag

Klubben kan söka olika bidrag för bland annat klubbverksamheter, uppstartstöd, LOK och för seglarskolor 

Tips är att också kolla med det lokala näringslivet om det finns bidrag att söka för er förening

Här hittar du all information om SSF bidrag 

Här hittar du all information om RF-SISU bidrag