Vad Smålands Seglarförbund hjälpa till med

RF-SISU utbildningar för klubbar/styrelse

RF-SISU utbildningar

Utbildningar för styrelse, valberedning, revisor och kassör och den som ansvarar för vardagsekonomin. Utbildningarna passar både dig som sitter i styrelsen i ett förbund, arbetar på ett kansli eller motsvarande funktion.

Där det inte står något så är utbildningen digital. Läs mer och anmäl dig genom att klicka på respektive rubrik.- Grundläggande föreningsekonomi den 6 september kl. 18-21. Deltagaravgift: 250 kr. Kontakta din RF-SISU konsulent för att ev få hjälp med deltagaravgiften.


Lär dig grunderna i föreningens ekonomi. Föreningens resurser ska användas på ett sådant sätt att intäkter och kostnader går ihop. Ansvariga är kassören tillsammans med övriga i styrelsen. Vi går igenom: • Vad kännetecknar en ideell förening • Styrelsens ansvar - Kassörens uppgift • Budget, skatter, bokföring, bokslut • Lagkassor, Idrottens BAS-kontoplan
 

- Revisorns viktiga arbete den 19 september kl. 18-20. Kostnadsfri.


Revisorns roll är att vara medlemmarnas ombud och granska styrelsens arbete. Sköts ekonomin på ett bra sätt och vilka rutiner finns? Revisor ska vara aktiv under hela verksamhetsåret och läsa styrelsens protokoll.
Lär dig mer om: - Val av styrelse och revisor - Revisorns arbetsuppgifter - God redovisningssed - Revisorns ansvar

 

- Bokföring Grund den 27 september kl. 18-20.30. Kostnadsfri.Utbildning ger dig grundläggande kunskaper i bokföring. Vi går igenom: • Debet - kredit • Balans- och resultatrapporter • De nya redovisningsregler (K1) som gäller för alla föreningar med omsättning under 3 miljoner. • Vi arbetar med Idrottens BAS-kontoplan- Vrigstad: Grundutbildning för föreningsledare den 10 oktober kl. 18-21.


Ni som deltagare kommer bl a att få diskutera föreningsledarens roll, föreningen och demokratin, föreningen och idén, föreningen och verksamheten och föreningen och engagemanget.


Grundutbildningens upplägg:  Egna studier via häfte och webb + en gemensam träff där ni får träffa andra föreningsledare, diskutera och byta erfarenheter.

 

- Att arbeta i valberedning den 26 oktober kl. 18-21. Kostnadsfri.I en tid då många föreningar upplever det som en utmaning att få kandidater till styrelsen är det viktigare än någonsin med en aktiv, kompetent och engagerad valberedning.
Lär dig mer om: - Valberedningen- en viktig förutsättning för demokrati - Valberedningens uppdrag - Den bästa styrelsen – erfarenhet och kompetens - Framgångsnycklar för valberedningen - Valberedningens arbetsår - Årshjul


 

- Var förberedd inför årsmötet den 7 november kl. 18-20. Kostnadsfri.Ett årsmöte ska genomföras korrekt och enligt stadgarna. Efter utbildningen ska ni kunna förbereda och genomföra årsmötet och veta vilka handlingar ni ska ha med, vilken roll valberedning och revisor har.
Ni kommer även att lära er att hantera inkomna motioner och fastställa röstlängden och få tips på hur ni genomför ett årsmöte på ett pedagogiskt sätt.
- Ny i styrelsen den 30 november kl. 18-21. Kostnadsfri.


Vi pratar om stadgar, årsmöte, styrelsens ansvar, ansvarsfrihet, vem bestämmer i föreningen, att vara medlem: rättigheter och skyldigheter, har alla rätt att vara med?


- Bokföring i föreningen den 30 november kl. 18-21.  Deltagaravgift: 250 kr. Kontakta din RF-SISU konsulent för att ev få hjälp med deltagaravgiften.
Hur förändras föreningens ekonomi utifrån den verksamhet som bedrivs och styrelsens skötsel av föreningen och dess pengar. Här får du både en grundläggande teori och öva i bokföring, bokslut och kontering. Vi går igenom: • Bokföringens grunder • Bokföring i praktiken • Kontoplan, konteringsövningar • Kontoavstämning, bokslut • Sidoordnad redovisning, budgetering
 

- IdrottOnlineutbildningarVi går bl a igenom föreningsregistret, medlemmar (personhantering), grupper, meddelande/e-post, kalender/aktiviteter, närvaroregistrering – LOK, utbildningsmodulen, idrottsmedel, klubbadministratörer.
19 september – Växjö / 20 september i Jönköping / 27 september i Kalmar / 5 oktober i Eksjö – samtliga startar kl 18-21 och är kostnadsfria.


 

Evenemangsutbildningar

Deltagaravgift: 300 kr/deltagare, max 500 kr/förening om ni är fler från samma förening.
Er förening/förbund kan få stöd för deltagaravgiften. För information kontakta föreningens idrottskonsulent.- Modern och hållbar sponsring den 20 september kl 18-20.


Är du ansvarig för föreningens sponsorarbete? Då är det här ett bra tillfälle att öka på din kunskap. Du får konkreta tips för att utveckla struktur och långsiktighet i ditt arbete.
Innehåll: Vad innebär hållbar sponsring? Kommersiella värden att erbjuda. Sponsorernas motiv till att sponsra. Konkreta tips för att utveckla ert sponsorerbjudande.

 

- Öka intäkter vid arrangemang (tävlingar, cuper, matcher) den 31 oktober: l. 18-20.


Innehåll: Vad är viktigt att tänka på i arbetet med att kunna öka publikantalet och besökare till arrangemang, tävlingar, cuper och matcher? Vad är det som attraherar dagens besökare och vad får dem att vilja komma tillbaka? Vad kan vi lära oss av de som är framgångsrika i sitt arbete?
 

- Föreningens digitala kommunikation och sociala medier den 21 november kl. 18-20.


Innehåll: Hur använder ni era digitala och sociala mediekanaler idag? Skapa en innehållsplan för er digitala kommunikation? Skapa en grundläggande struktur för föreningens digitala kommunikation. Du får med dig goda exempel hämtade från föreningslivet.