Vad Smålands Seglarförbund hjälpa till med

Vad Smålands Seglarförbund hjälpa till med

Smålands Seglarförbund kan hjälpa dig som seglare eller dig som klubb att hitta rätt. 

Klubbstöd kan vara exempelvis:

- Bidrag 

- Licenser

- SSF frågor 

- Intern och extern marknadsföring 

- Utbildning 

-Funktionärslista

För dig som seglare kan vi hjälpa till med:

- Hitta rätt utbildning 

- Hitta seglarskola som passar dig

- Hitta sommarskolor