Kontaktuppgifter

Ordförande                                                     
Mikael Albinsson                                              
073-818 97 96                                                  
mikael.tjalle.albinsson@gmail.com 

Vice ordförande/ Jolleansvarig
Edvard Kemner
072-516 73 43 
edvard.kemner@atea.se 

Kassör/Kommunikatör                                                          
Kajsa Albinsson                                         
073-405 67 54     
kajsa.albinsson@hotmail.se                       

Sekreterare/Kölbåtsansvarig
Anna Dahl
070-2897190
anna.dahl@telia.com

Kommunikatör           
Emelie Rosenqvist
073-991 95 03
emelie@loftahammarsvarv.se

Utbildningsansvarig
Christer Stenholm
070-315 92 59
stenholm.christer@gmail.com

Bidragsansvarig 
Per Andrae
070-835 36 04 
per.andrae@gmail.com


Valberedning: 
Bebben Stenholm 
070-876 49 90 
E-post

Håkan Stenholm
hakan.stenholm@qmt3.com
070-844 02 09


Smålands SF, Dragon Force 65 anvarig

Tore Källmark

tore@latrina.se

070-6238864