Förälder till en deltagare på seglarskola

För oss är föräldrarna lika delaktiga i seglarskolan som barnen är. 

Idrotten Segling är en fantastisk arena där barn, ungdomar och vuxna får möjlighet att mötas och göra gemensamma aktiviteter. Föräldrar och andra nära vuxna är viktiga för att barn och ungdomar ska uppleva Seglingen som glädjefylld.

Som förälder/viktig vuxen är det bra att….
- Var insatt i verksamhetens mål och regler
- Ha god kontakt med tränare och andra föräldrar
- Visa intresse för ditt eget och andra barns idrottande
- Säg hej och hejdå till alla vid träning och tävling
- Skapa delaktighet och gemenskap

Våra ledare är licensierade av svenska seglarförbundet. De är ansvariga för planeringen, utförandet och ser till att barnen har roligt och utvecklar sina färdigheter och sitt självförtroende i en trygg miljö.

Lär med här om föräldrar guiden