Jolle- och utbildningsmöte 2024

  • 1 dec 2023

image: Jolle- och utbildningsmöte 2024

Efter ett givande jollemöte i veckan vill vi bjuda in alla skånska klubbar till ett uppföljningsmöte för att fortsätta diskussionen och konkretisera våra planer inför säsongen 2024. Vi ser fram emot att fortsätta samarbetet och stärka den skånska seglingsgemenskapen.

Mötet kommer att hållas online med Per Kroon (ordförande för Skånes Seglarförbund) som mötesvärd, samt Otto Berg (nyinvald jolleansvarig i Skånes Seglarförbund) och Raul Fuentes (klubbkonsulent).

Ämne: Kappsegling och utbildning 2024
Datum: Onsdag 17 januari
Tid: 18:30
Möteslänk: (maila Raul på raul@ssf.se för möteslänk)

För att säkerställa en effektiv planering och samordning, ber vi er att vidarebefordra denna inbjudan till relevanta personer i er klubb.


Vi ser fram emot att träffas och samarbeta för en framgångsrik seglingssäsong 2024. Om ni har några frågor eller förslag i förväg, tveka inte att kontakta Per Kroon på 0705-864527 eller Raul Fuentes på 0727-014384.

Med vänliga hälsningar,
Skånes Seglarförbund